Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Zeeuws project past binnen Deltaplan Dementie

07 april 2013

Het Deltaplan Dementie is een achtjarig actieplan tegen hèt sociaaleconomische probleem van de 21e eeuw: dementie. 200 miljoen moet de komende 8 jaar geinvesteerd worden om het tij te keren. Onderzoek, een zorgportaal en een nationaal register dementie worden speerpunten binnen het Deltaplan. Een goed en nodig initiatief.
De schakel naar de toepassing van onderzoek mag niet ontbreken. In een pilotproject de Memorie Signaal Test, ondersteund door CURA-B, wordt in een samenwerking tussen de University College Roosevelt, MemorieCare en ZorgSaam getracht om juist de vroegsignalering in de praktijk handen en voeten te geven. De eerste resultaten zijn veelbelovend en komende maanden wordt de innovatieve Memorie Signaal Test breed uitgezet, de resultaten onderzocht en vergeleken met de meest gebruikte test op dit moment de MMSE. Een Zeeuws initiatief wat uitstekend past binnen het Deltaplan!

Mira Weber

Sluiten