Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

Mislukkingen zijn goud waard!

24 april 2013

Een prijs voor de beste mislukking in de zorg, daarmee wil ZonMW op een nieuwe manier de aandacht vestigen op innoveren in de zorg. Want: Mislukkingen zijn goud waard!

In een tijd van ingrijpende veranderingen is het wijs te leren van fouten. Leren is immers een proces van vallen en opstaan. Nog beter is het om samen te leren van elkaars fouten. Mijn ervaring is dat veel instellingen huiverig zijn om over deze drempel te stappen. Zij zeggen niet gemakkelijk wanneer zij nat zijn gegaan. Wellicht dat dit initiatief hen het zetje in de rug geeft.

Daarom hoop ik op veel Zeeuwse inzendingen, en uiteraard een Zeeuwse winnaar. Uiteraard voor een gezond Zeeland, Santé!

 

Arend Roos

Link: Mislukkingen zijn goud waard!

Sluiten