Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

H2H en HIP

31 mei 2013

H2H en HIP worden door Remco Hoogendijk tijdens de Santé Zeeland op 11 juni verder toegelicht.

                                                                                        

H2H staat voor Highway to Health. Zorginnovaties zijn pas succesvol als zij impact hebben in de dagelijkse praktijk. De kloof van projectidee naar implementatie in de praktijk is vaak moeilijk te overbruggen. H2H richt zich op deze zogenaamde innovation gap.

Doel van dit project is de slaagkans van zorgvernieuwingstrajecten te vergroten. Concreet wordt dit doel bereikt door het inzetten van een aantal instrumenten waarbij collectief leren, intervisie en kruisbestuiving centraal staan. Er wordt voornamelijk gewerkt in kleine groepen (8-12 personen) met een heterogene samenstelling.

Highway to Health wordt aangeboden in Zeeland op 13 en 14 augustus. Remco Hoogendijk zal het programma tijdens de Santé Zeeland borrel op 11 juni toelichten en de aanmelding hiervoor openen.

En Hip?                                                                                                            

Het Healthcare Innovation Portal (HIP) helpt innovators om hun zorgvernieuwingen ‘praktijk proof’ te maken. Daardoor worden deze niet alleen aantrekkelijker voor de zorgmarkt, maar ook voor zorgverzekeraars en investeerders.
HIP is een interactieve web tool die u zicht geeft op de belangrijkste factor die uw zorgvernieuwing in de praktijk kan maken en breken: mensen. Die mensen zijn de ‘betrokkenen’: zij die uw zorgvernieuwing gebruiken, ermee behandeld worden, hem opnemen in het assortiment, hem betalen, hem goedkeuren, er anders voor moeten gaan werken – en daarmee een belanghebbende zijn geworden.

De betrokkenen hebben twee soorten macht over uw zorgvernieuwing: ondersteunende macht en hindermacht.

Met HIP krijgt u overzicht over de wie de betrokkenen zijn, hoe zij zich verhouden tot uw zorgvernieuwing en wat zij nodig hebben. Zo kunt u ervoor zorgen dat de ondersteunende macht maximaal is en de hindermacht minimaal. Dat maakt de omarming van uw zorgvernieuwing een stuk waarschijnlijker.

Deze omarming is cruciaal voor de kans op een breed en duurzaam marktsucces van uw zorgvernieuwing.

Zowel HIP als H2H kunnen de kans van slagen van innovaties in de zorg vergroten. Daarom mag u de komende Santé Zeeland niet missen.

Mira Weber

Sluiten