Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Pro bono Zelandiae: onbetaalbaar!

04 juni 2013

“Don’t tell people you volunteer at the hospital – 
say you’re doing it pro bono.”

Deze oproep van e-Patient Dave is mij uit het hart gegrepen. Ik zal uitleggen waarom.

Op het terrein waar ik mij dagelijks begeef wordt veel over geld gesproken. Het is nodig om dat te bereiken wat we eigenlijk willen, en altijd is er te weinig. En minder geld betekent bijvoorbeeld minder zorg, minder welzijn, minder sociale cohesie, slechter onderwijs…

We zijn zo geïmponeerd door de financiële benadering van de wereld dat we daar moeilijk kritische vragen bij stellen. Want hoe zou het anders moeten: de schoorsteen moet toch roken? je hebt toch een haalbare businesscase nodig bij je plannen?

Toch denk ik deze discussie geen recht doet aan het wezen van de economie. Economie gaat in essentie namelijk om het toevoegen van waarde. En geld is slechts een middel, dat we hanteren om deze waarde te kwantificeren. Om op een zinvolle manier de uitruil van waarde bespreekbaar te maken.

Het risico is dat we nu allemaal gaan geloven dat minder geld ook minder waarde betekent. En daarmee doen we onszelf te kort. Ik kom enorm veel mensen tegen met goede ideeën. Met briljante inzichten, waarvan ik de overtuiging heb dat zij waarde kunnen toevoegen aan Zeeland. Vaak doen die mensen dat op veel manieren, vaak ook onbetaald. Maar – zou e-Patient Dave zeggen – wel pro bono publico. Voor het publieke goed.

Gezondheid weten we maar al te goed op waarde te schatten. Onbetaalbaar! Waarom dan denken dat het met de Zeeuwse gezondheid slechter zal gaan als de overheid daar minder geld voor over heeft? We moeten nieuwe vormen vinden om daar gezamenlijk aan te werken en de waarde toe te voegen en uit te ruilen:  pro bono Zelandiae. Dat kunnen we toch wel?

Santé!

Arend Roos

 

Link: e-Patient Dave: “Don’t say you volunteer – say it’s pro bono”

PS: Vergeet de borrel niet! 11 juni 16:00 Café ZENC, Middelburg

Sluiten