Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

De toekomst (2): Megatrend 1, financiering

25 juni 2013

De eerste van de tien megatrens die Bakas beschrijft in zijn ‘De toekomst van GEZONDHEID’ betreft de financiering van zorg. Niet vreemd, gezien het feit dat de zorgkosten nog steeds hard stijgen, ook sterker dan gezien demografische trends te verwachten zou zijn. Deze stijging neemt dramatische vormen aan: ‘De komende decennia zal alle creativiteit nodig zijn om voor de stijgende kosten van zorg en vergrijzing een oplossing te vinden, anders is een faillissement, ook voor Nederland, onafwendbaar.’

Ik laat hier de oorzaken van oplopende kosten verder even liggen. De laatste tijd wordt daarover in de media genoeg bericht. De vraag is hoe we hiermee om zullen gaan. Ongetwijfeld zal het streven naar kostenreductie leiden tot nog forsere besparingen, maar ook zullen nieuwe vormen van financiering hun intrede doen en een verschuiving plaatsvinden naar prestatiebekostiging. Daarnaast zullen meer initiatieven gelanceerd worden, die een groter kostenbewustzijn bij eindgebruikers van zorg realiseren. Een interessant voorbeeld van het laatste is het Singaporese systeem van de Medical Savings Account. Binnen dat systeem sparen werknemers voor zorg die ze later nodig hebben. Tijdens je werkzame leven bouw je een buffer op, en wanneer je een zorgvraag hebt financier je die zelf uit het systeem. De gedachte achter dit systeem is – evenals bij het persoonsgebonden budget – dat mensen kritischer en zuiniger met zorg zullen omspringen. 

Een mooi voorbeeld van nieuwe finacieringsvormen wordt in een column-achtige bijdrage gegeven door voormalig topman van PGGM, huidig staatssecretaris Martin van Rijn. Hij beschrijft hoe rond financiering van de oude dag nieuw modellen zullen ontstaan waar bruggen zullen worden geslagen tussen zorgverzekeraars, pensioenfondsen en wooncorporaties. Nieuwe arrangementen zijn namelijk nodig om tot het wezenlijke doel van pensioenvoorzieningen te komen, namelijk een ‘goede, onbezorgde oude dag’. 

Het zou mooi zijn als de verbinding van deze domeinen zou geschieden met een stelselwijziging naar Singaporees voorbeeld waar sparen voor zorg en kapitaalopbouw met wonen verbonden worden. Van Rijn realiseert zich dat dit geen gemakkelijke opgave is. De domeinen van zorg, wonen en pensioenen hebben hun eigen regels en wetmatigheden. Er is een forse inspanning nodig om de bruggen te slaan en key-players uit hun tenten te lokken. Maar terecht stelt hij dat een gezonde toekomst niet zonder deze verbindingen kan: ‘Als we dat denken willen aanmoedigen, moeten we het ook kunnen faciliteren. En daarvoor zijn maatregelen nodig: waarde toevoegen in de toekomst gaat om het verbinden van de verschillende domeinen.’

Wat betekent dit voor Zeeland? Zitten wij stil als deze grote systeemwijzigingen zich voltrekken? Natuurlijk zijn we afhankelijk van de speelruimte die geboden wordt door landelijke wetgeving. De afgelopen jaren hebben we echter ook gezien dat de demografische trends Zeeland de ruimte geven om experimenten in te kunnen dienen. Het zou prachtig zijn als binnen deze ruimte bijvoorbeeld een wooncorporatie, een bank en zorgverzekeraar de handen ineen slaan voor een experiment rond het wonen en zorg van de toekomst, door bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe leefgemeenschappen. Interessant deelproject voor GoedLeven?

Arend Roos

Sluiten