Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Innoveren voor een gezond Zeeland: kan dat nog?

19 augustus 2013

Tijdens de Beach edition van de Highway 2 Health, die vorige week dinsdag en woensdag plaatsvond in Middelburg, werden zo’n twintig deelnemers getraind in de aanpak van innovatieprojecten in de zorg. Onder de deelnemers waren ondernemers, zorginstellingen, een investeerder, vertegenwoordigers van een patiëntenbelangenorganisatie en van overheden. Kortom, een mooie mix van personen, die met elkaar mooie veranderingen in zorg en welzijn moeten kunnen bewerkstelligen.

Door enkele goede sprekers werd het speelveld uitgelegd. Duidelijk werd hoe een zorgverzekeraar projecten en nieuwe diensten beoordeelt. Ook werd goed uitgelegd hoe geld door het Nederlandse zorgstelsel rolt en er werd geoefend met het in kaart brengen van de stakeholders die een rol hebben in de verschillende innovaties van de deelnemers. Veel ervaringen werden gedeeld en alleen daarom al waren het geslaagde dagen.

Toch had een aantal deelnemers tijdens de training ook het gevoel dat ze ontmoedigd waren. Het enthousiasme waarmee ze met hun ideeën waren gekomen werd overschaduwd door de regulering in het zorgstelsel, of door de vele perverse prikkels waar het systeem door word gekenmerkt. Een innovatie, bijvoorbeeld, die een deel van de cardiologische zorg verschuift van de tweede (ziekenhuis) naar de eerste lijn (huisartsen) kan leiden tot een algehele besparing. Maar in de praktijk betekent dit voor een deel van de zorg (in dit geval in het ziekenhuis) productieverlies. De praktijk leert dat je niet kunt verwachten dat personen daar zo maar aan meewerken. Welke ondernemer geeft zomaar een deel van zijn omzet weg, omdat het in het belang van de maatschappij is?

Toch is hier het laatste woord niet mee gezegd. Juist wanneer over het geheel genomen een kostenbesparing en procesverbetering te behalen is, kunnen de financiers vanuit hun regierol een belangrijke rol spelen. Zorgverzekeraar CZ heeft daar in Zeeland ook invulling aangegeven door met ZorgSaam en Nucleus Zorg het initiatief te nemen tot het programma GoedLeven. Een programma als dit kan een voedingsbodem worden voor innovaties die daadwerkelijk door de muren tussen de verschillende segmenten heen breken. Zeker omdat ook de Zeeuws-vlaamse gemeenten aan dit programma willen meewerken.

Het is daarom te hopen dat Zeeuwse zorginnovatoren zich hebben laten uitdagen door de training, hun ideeën en visie vasthouden en in de bredere verbanden, zoals GoedLeven, een plaats kunnen vinden om het idee te laten groeien naar vermarktbare producten en diensten, die een kwalitatieve impuls geven aan welzijn en zorg. Uiteraard voor een gezond Zeeland: Santé!

Arend Roos

 

Sluiten