Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

De vergrijzing verzilveren

26 augustus 2013

Het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO kwamen vorige week met een onheilstijding: Nederland staat samen met Slovenië en Luxemburg in de Europese vergrijzingstopdrie. De studie voorspelt forse economische effecten van de vergrijzing in deze landen. Negatieve effecten, wel te verstaan. Kosten van pensioenen en zorg zullen (bij ongewijzigd beleid) zo drastisch oplopen dat we in een negatieve spiraal terecht komen.

De onderzoekers roepen op om de positieve kanten van de vergrijzing te verzilveren, want naar hun inzicht liggen daar wel degelijk mogelijkheden. Het gaat om zaken waar ook binnen Santé Zeeland al veel gesproken is: Inzetten op nieuwe producten en diensten, bijvoorbeeld ICT voor ondersteuning, maar ook het optimaal benutten van  het sociaal kapitaal van ouderen.

De creativiteit daarvoor is ook in Zeeland ruimschoots aanwezig. Het gaat erom die te verbinden met bestaande infrastructuren en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Een spannende exercitie, want het gaat om een forse maatschappelijke transitie, waarbij de focus zal moeten komen te liggen op de mogelijkheden in de toekomst in plaats van vraag welke voorzieningen verloren gaan. Ik geloof dat ook Zeeuwse ondernemers hier in toenemende mate een belangrijke rol kunnen, maar ook zullen gaan spelen. Voor een gezond Zeeland, Santé!

Arend Roos

Lees hier het hele rapport.

Sluiten