Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Into D’mentia

22 september 2013

Afgelopen zaterdag 14 september stond de mobiele unit van Into D’mentia bij Film by the Sea in Vlissingen.
Into D’mentia is een maatschappelijke onderneming die een uniek concept bedacht heeft om mensen te laten ervaren hoe het is om dement te zijn.
Nou kun je je afvragen waarom je überhaupt zou willen weten hoe het is om dement te zijn, want voor velen is dat eigenlijk alleen maar een schrikbeeld.
Maar met een stijgend aantal dementerenden alleen al in Zeeland van 6.366 in 2010 naar 7.444 in 2020 en tien jaar later zelfs naar 9.599 (prognose cijfers via Scoop) is het zinnig ons af te vragen wat het eigenlijk betekent om dement te zijn en nemen mensen met dementie een grote plaats in in onze samenleving.
De Into D’mentia mobiele unit biedt een real life simulatie, ondersteund door virtuele gaming techniek, waarin je voelt hoe het is om te leven met dementie. De experience is door Into D’mentia ontworpen voor mantelzorgers, om hen te helpen een beter begrip te krijgen van de naasten die zij verzorgen en zo door beter begrip ook overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Zelf ben ik van mening dat deze ervaring en het begrip dat je daardoor krijgt van dementie voor veel meer mensen goed is dan alleen de mantelzorgers. Ik zie toepassingen in onderwijsprogramma’s, in training van medewerkers in de zorg, bij gemeentelijke (loket) medewerkers, voor politie-agenten, voor bedrijven die producten willen ontwikkelen in de zorg en voor bestuurders en beleidsmakers om maar eens een aantal partijen te noemen die met mensen met dementie te maken hebben.
Bij Film by the Sea hebben we vanuit stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland in samenwerking met GGD Zeeland geprobeerd een zo breed mogelijk veld van mensen een korte kennismaking te geven op 1 dag. Er konden maximaal 32 mensen deelnemen, het werden er uiteindelijk 34.
Het waren onder andere mantelzorgers, raadsleden, huisartsen, mensen van Hogeschool Zeeland, een gedeputeerde van de Provincie, een hoogleraar, een voormalig staatsecretaris van VWS en studenten. Vrijwel iedereen kwam geraakt uit de simulatie en toonde enthousiasme voor het concept en de toepassingen ervan.
Omdat het rendement van de mobiele unit (max 16 personen per dag) laag is en de belangstelling bij meerdere partijen in Zeeland groot zijn we op zoek naar een manier om Into D’mentia langdurig in Zeeland beschikbaar te maken. Daar kun je verschillende scenario’s bij bedenken, variërend van een Zeeuwse kopie van Into D’mentia tot een langdurige samenwerking met vaste tijdstippen gedurende een langere periode waarop de unit naar Zeeland komt. Samen met Impuls Zeeland en Into D’mentia zijn we een aantal scenario’s aan het doorrekenen.
Uiteraard kunnen we dit niet alleen: juist omdat het concept voor zo veel partijen geschikt is zijn we op zoek naar partners die mee willen denken en doen.
Op de eerstkomende Santé borrel op 8 oktober zal Jan Rietsema, directeur van Into D’mentia een presentatie geven van wat Into D’mentia is.
Verder verwijs ik jullie graag door naar het goede artikel en filmpje dat tijdens Film by the Sea is gemaakt door PZC en Omroep Zeeland, te vinden via bijgaande link:
http://zldfstvls.nl/filmbythesea/2013/09/14/ervaren-wat-dementie-is-bij-fbts/
In het filmpje zien we Jack de Meij, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland uit de simulatie komen. Hij geeft heel mooi aan dat hij, door de ervaring, zichzelf even ‘kwijt’ is geraakt. En dat in een ervaring van slechts 10 minuten! Hoe moet het dan zijn voor mensen met dementie die niet meer kunnen ontsnappen uit deze beleving, en voortdurend zichzelf ‘kwijt’ zijn. Het is goed dat wij als samenleving beseffen wat deze ziekte voor impact heeft en door een dergelijke simulatie iets meer kunnen begrijpen en leren hoe we ermee om kunnen gaan.
Graag doe ik hier een oproep aan allen om het initiatief om Into D’mentia in Zeeland beschikbaar te maken te ondersteunen, met kennis, met kunde, met geld, met personeel, en met alle andere creatieve ideeën die jullie kunnen bedenken.
En kom vooral 8 oktober om 16.00 uur luisteren naar Jan Rietsema, die nog veel beter dan ik kan uitleggen wat Into D’mentia kan betekenen…

Marieke van Werkhoven

Sluiten