Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Anderszoeken

02 december 2013

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw studeerde ik af met een 6 maandshoofdvak methoden en technieken van onderzoek. Veel methodiek. Veel statistiek. Ook veel aandacht voor integriteit, betrouwbaarheid, zelfreflectie, validiteit en veel meer van dit soort normen en waarden.

Je mag er, zo leerde ik,  van uitgaan dat er bij een nieuw onderzoek ongeveer hetzelfde resultaat uitkomt. Maar dat laat bij de huidige onderzoeken nog wel eens te wensen over.

Neem nu het onderzoek naar de oorzaken van autisme. Lees even mee naar de diversiteit aan resultaten:

–        genetisch bepaald, dus erfelijk

–        afwijkingen van genen, DNA modificatie

–        vaccinatieschade, de boosdoener is de BMR vaccinatie

–        overschot aan een eiwit in de hersenen

–        ontwikkelingsstoornis

–        complicaties bij de geboorte

–        kwikvergiftiging

–        milieu, elektriciteitscentrales, vervuilende fabrieken

–        stoornis in de spiegelneuronen

–        kille, koude opvoeding (ja, die gedachte komt echt nog voor)

–        intolerantie van gluten en caseine (melk)

–        foliumzuurgebrek bij de zwangerschap

Geweldig zoveel oorzaken, dit helpt echt bij de behandeling van autisme.
Een behandeling waar toch per jaar miljoenen mee gemoeid zijn en dan hebben we het nog niet over de immateriële en sociale kosten.

Om een effectieve behandeling te kunnen geven moeten we eerst de belangrijkste oorzaak of oorzaken vinden waarop we kunnen behandelen. Anders zijn we bezig met symptoom bestrijding en daar hou ik niet van.

Kunnen we dit vraagstuk niet eens in een multidisciplinair onderzoeksteam oplossen?  Ik denk het wel.
Laten we eens een team samenstellen die het lichamelijke gedeelte gaat onderzoeken.
Ik stel voor: een team van een geneticus, biomedicus, sociaal-geograaf, geschiedkundige, scheikundige, farmaceut, statisticus/wiskundige.
Want waarom is het DNA veranderd? (geneticus) En als er sprake is van vaccinatieschade wat is dan die schade? (biomedicus) Dan zou autisme niet moeten voorkomen op de biblebelt, bij de Amish en voordat het vaccinatieprogramma werd  ingevoerd (geschiedkundige, sociaal-geograaf). Wat zijn de invloeden van giftige stoffen, intoleranties en medicatie? (scheikundige, farmaceut, sociaal-geograaf). De wiskundige/statisticus kan behulpzaam zijn bij het inslaan van een nieuwe denkrichting.

Gewoon een onderzoek geïnitieerd en gefinancierd door een combinatie van universiteiten studierichtingen en niet via een derde-geldstroom van de farmaceutische industrie.

Als dit niet lukt dan vragen we een aantal brugklasleerlingen uit Denemarken. Dit hebben ook een perfect onderzoek uitgevoerd naar de invloed van wifi-straling op sterrekers.

Het kan dus nog wel, goed onderzoek, je moet alleen als een puber naar de wereld willen kijken.

Sluiten