Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

Gemeenten aan het woord tijdens volgende borrel

05 december 2013

Gemeenten staat de komende jaren veel te wachten. Zij gaan een grote verantwoordelijkheid dragen voor delen van de zorg voor ouderen. Tijdens de volgende netwerkborrel Santé Zeeland op 10 december kunt u hier meer over horen. Pieter Paardekooper van de gemeente Goes en Frans van der Grinten van de gemeente Hulst leggen uit hoe zij hier tegenaan kijken en hoe zij de in deze veranderingen kansen zien. Hoe zien zij ondanks de onzekerheden mogelijke samenwerking met ondernemers in Zeeland? En hoe kan dit hen versterken.

Allen weer van harte welkom! Uiteraard is er weer voldoende gelegenheid gebruik om informeel te bespreken hoe je samen verder komt! Santé Zeeland is er weer om 16:00 uur in de Kloveniersdoelen te Middelburg.

Sluiten