Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Disruptive innovation: ook in de zorg

02 februari 2014

Het afgelopen weekeinde had het FD een mooie bijlage over disruptive innovation. Een aantal deskundigen kwam aan het woord, die ook hun zegje hierover hadden gedaan tijden het World Economic Forum in Davos. Een aantal ontwikkelingen die genoemd worden zijn nieuwe informatietechnologie, het Internet of Things (waarin talloze apparaten, niet alleen PCs en mobiele telefoons, maar ook auto’s en koelkasten met elkaar verbonden zijn) en de snelle opmars van 3D printtechnologie.

Het leidt geen twijfel dat deze ontwikkelingen het komend decennium de wereld waarin wij leven sterk zullen veranderen. Ook de wereld van gezondheid en zorg. Dezelfde FD-bijlage bevat bijvoorbeeld ook een artikel over de toekomst van robots in de zorg. Verder kwamen onlangs berichten naar buiten waaruit blijkt dat de volgende iOS-versie (het besturingssysteem voor de mobiele devices van Apple)  ingericht zal worden op het omgaan met gezondheidsgegevens van de gebruiker door middel van een zogenaamd HealthBook. Nieuwe producten die ons in staat stellen onze gezondheid in de gaten te houden zullen – door de snel goedkoper wordende sensoren – snel verkrijgbaar zijn. Ook zullen horloges en kleding zullen sensoren bevatten die gegevens naar het personal health record sturen.

De technologie is reeds beschikbaar en omdat deze voornamelijk zijn weg naar eindgebruikers zal vinden via de consumentenmarkt (en niet  via verzekeraars of zorgaanbieders) zal deze ontwikkeling zich snel voltrekken. De vraag is wat dit voor de gezondheidszorg als sector  gaat betekenen. De ervaring heeft geleerd dat informatisering leidt tot een verplaatsing van arbeid en verschuiving van macht en het geld. De macht komt te liggen bij degene die het best in staat is de data te verzamelen en klanten te sturen. We hebben dat in de reisbranche kunnen zien en we zien vergelijkbare trends in de financiële sector. In de eerstgenoemde branche lijkt Booking.com niet alleen de reisbureaus verslagen te hebben, maar deze bemiddelaar is inmiddels ook zo machtig dat hij een groot aantal hotels in de tang heeft.

De gezondheidszorg – zowel de cure, als de care en de preventieve zorg – staat al tijden onder druk. Nieuwe technologie en een grotere sturing door patiënten en consumenten kan een zegen zijn. Het risico bestaat echter ook dat toegankelijkheid en gelijkheid onder druk komen te staan. De vraag is hoe de gevestigde orde daar op zal reageren: regeert de angst of omarmen we de verandering?

Op 13 maart a.s. zullen we hierbij stil staan met enkele internationaal toonaangevende en inspirerende sprekers. In het stadhuis van Middelburg vindt dan de conferentie Embracing Change. The Future of Health plaats als afronding van het project CURA-B en een inspirerend begin van een spannende toekomst.

Bezoek de website van CURA-B voor meer informatie en aanmelden.

Arend Roos

Sluiten