Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Duurzame dorpen, ook voor een gezond Zeeland

10 februari 2014

Eerder hebben wij op deze plaats geschreven over initiatieven om de maatschappelijke transities om te gaan. Omdat centrale overheden steeds minder middelen beschikbaar hebben zal steeds vaker een beroep op de eigen creativiteit en organisatievermogen worden gedaan. Deze trends passen ook goed bij de wijze waarop wij sinds een aantal jaren leren om informatie te verzamelen en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.

In dit verband breng ik graag de bijeenkomst ‘Duurzame dorpen’ onder uw aandacht. Scoop organiseert onder deze naam een mini-symposium (12 maart 2014, in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg) waar verschillende projecten om dorpen te verduurzamen de revue passeren. Al deze projecten hebben gemeen dat ze bottom-up zijn georganiseerd en daarmee voorbeelden van zelforganisatie (sowieso een goede ontwikkeling voor de lokale economie). We mogen daarom verwachten dat de samenwerking in deze dorpen niet alleen beperkt zal blijven tot energie-opwekking en -besparing. De nieuwe infrastructuren zullen ook zeker hun succes kunnen bewijzen in het sociale domein. Want burgerinitiatieven hebben veel potentie. ‘Burgerinitiatieven dragen bij aan meer gemeenschap, meer democratie, meer combinatie, meer innovatie, minder kosten, meer (lokale) economie’, aldus de uitnodiging.

De stap van een energiecoöperatie naar een zorgcoöperatie is niet zo groot. Daarom denk ik dat duurzame dorpen ook goed zijn voor een gezond Zeeland. Santé!

Arend Roos

De uitnodiging voor het mini-symposium kunt u hier downloaden.

PS: Denkt u nog aan de Santé Zeeland netwerkborrel op 11 februari 16:00?

Sluiten