Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Provincie Zeeland steunt De Zeeuwse Huiskamer

19 februari 2014

ZH_LOGO_RGB_MHet project De Zeeuwse Huiskamer is onlangs van start gegaan. Dit project wil met een drietal woningen – in Goes, Terneuzen en Zonnemaire – inspelen op de toenemende maatschappelijke behoefte om langer zelfstandig leven te stimuleren. Voor organisaties die te maken krijgen met deze grote veranderingen in wonen, zorg en welzijn is het de vraag hoe zij daar goed op in kunnen spelen. Hierbij gaat het om zorginstellingen en wooncorporaties, maar ook bijvoorbeeld om bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Het project De Zeeuwse Huiskamer wil een open innovatieruimte bieden om gezamenlijk antwoorden te vinden op deze uitdagingen. Wij gaan dat doen door vanuit de ervaring van bewoners ervaringen vast te leggen en te delen. Vervolgens kunnen we gezamenlijk oplossingen gaan ontwikkelen.

De basis voor het project is gelegd in de intentieverklaring die Impuls afgelopen augustus heeft ondertekend met Delta NV en de stichting voor Innovatieve Zorg in Zeeland. Daarna hebben ZorgSaam en Clavis in Terneuzen, RWS en SVRZ in Goes en Résidence Oud-Bommenede zich ingespannen om woningen ter beschikking aan het project te stellen en daar zelf activiteiten te ontplooien.

Met de subsidie van de provincie kunnen de verschillende deelprojecten die nu in opbouw zijn met elkaar verbonden worden en kunnen ervaringen worden vastgelegd en breder gecommuniceerd. In de beschikkingsbrief geeft de Provincie Zeeland als motivering dat het project aansluit ‘bij zowel de Economische Agenda als de interimnota Leefbaarheid; het project draagt zowel aan sociaal beleid als aan de economische ontwikkeling van Zeeland bij. Het project is hiermee een mooi voorbeeld van integraal beleid.’

Arend Roos

Sluiten