Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Europese innovatiemiddelen voor een gezond Zeeland

25 februari 2014

Na lang getouwtrek is eind vorig jaar de meerjarenbegroting van de Europese Unie goedgekeurd door het Europees Parlement. Hiermee zijn ook de budgetten vastgesteld van de verschillende programma’s om regionale ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Veel van deze programma’s zullen vanaf dit jaar open gaan.

Een belangrijk fonds is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hier vallen onder meer de INTERREG-programma’s onder. Ik wil hier echter even kort de aandacht vestigen op een ander nieuw programma: Horizon 2020. Van deze opvolger van het zevende kaderprogramma (FP7) wordt vaak gedacht dat het zich met name richt op fundamenteel onderzoek. Horizon 2020 verlegt echter meer dan haar voorganger de focus naar toepassing en praktijk. Maatschappelijke uitdagingen zijn de kapstok voor de verschillende deelprogramma’s en calls.

Om een voorbeeld te geven: Een van deze deelprogramma’s draagt de naam ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’. Naar mijn mening bevat dit programma interessante aanknopingspunten voor Zeeuwse organisaties, zowel kennis- en zorginstellingen als bedrijven en overheden om een Europees extraatje op de eigen projectmiddelen te ontvangen. Er worden namelijk veel thema’s genoemd die niet alleen urgent zijn, maar waarvoor ook al redelijk wat concrete projectideeën op de plank liggen. Zoals langer zelfstandig thuis wonen, ondervoeding bij ouderen en zelfmanagement bij chronische aandoeningen.

Geïnteresseerd? Samen met Vincent Kouwen van GGD Zeeland ben ik beschikbaar voor ondersteuning bij voorbereiding, uitwerken van plannen en het vinden van partners. Neem gerust contact op met een van ons. Santé!

Arend Roos

Sluiten