Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Knelpunten voor zelfstandige ouderen?

28 februari 2014

De PZC berichtte vanmorgen over het langer thuis wonen van ouderen. Het bericht is een korte samenvatting van het vorige maand gepubliceerde rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn.

De populatie thuiswonende ouderen neemt snel toe. Het voornaamste knelpunt wat door de RLi wordt gesignaleerd is “het toenemende verschil op de woningmarkt tussen vraag en aanbod van ‘wonen met zorg’, ‘wonen met diensten’ en andere geschikte woningen voor mensen met een beperking.” De Raad merkt op dat innovatie belangrijk is. Er dient beter gebruik gemaakt te worden van beschikbare technologie, en binnen bestaande zorgprocessen zal fors geïnnoveerd moeten worden. De Raad doet een belangrijke aanbeveling om deze knelpunten gezamenlijk aan te pakken, onder meer door ruimte voor samenwerking te creëren. Nieuwe partnerschappen waarin elkaars eigenheid en kracht kan worden ontdekt en gezamenlijk nieuwe antwoorden op deze uitdagingen kunnen worden ontwikkeld zijn zeer belangrijk.

Dit rapport komt naar buiten op het moment dat het project De Zeeuwse Huiskamer is opgestart. Een Zeeuwsbreed initiatief, waarin een aantal organisaties uit de wereld van zorg, wooncorporaties, kennisinstellingen en bedrijven samen gaan ontdekken hoe zij langer thuis wonen in Zeeland mogelijk kunnen maken. Het rapport geeft ons niet alleen de bevestiging dat dit soort projecten ons daadwerkelijk verder kan helpen, maar het wijst ook een richting in de thema’s die verder binnen dit project kunnen worden opgepakt,

Arend Roos

Link:
Rapport: Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn

 

 

Sluiten