Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Innovatieproject goed ontvangen door CZ!

10 maart 2014

Het innovatieproject gaat van start onder de naam de ‘Memory Signaal Test’ (MST). Onderzocht wordt of een uit het Engels vertaalde test (TYM) bruikbaar is om vroegtijdig dementie te signaleren in de thuissituatie.  

Een breed samenwerkingsverband uit de ouderenzorg heeft dit innovatieproject ingediend bij CZ Zorgkantoren. Partners zijn University College Roosevelt (UCR), MemorieCare, zorgaanbieders in Zeeland, stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland en Zeeuwse huisartsen. Economische Impuls Zeeland fungeert als coördinator. Deze brede samenwerking is uniek. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen in deze sector is samenwerking essentieel en de gehele Zeeuwse zorgsector mag er trots op zijn dat het gekomen is tot een dergelijk breed gedragen innovatieproject.

Wij hopen dat dit project niet alleen het begin is van een innovatieve beweging van vroeg signalering richting de thuissituatie, maar ook van een grotere samenwerking over de sectoren heen in het gezamenlijk ontwikkelen van antwoorden op de uitdagingen van zorg van de 21e eeuw.

Mira Weber

Sluiten