Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Presentatie Memorie Signaal Test op 12 augustus

24 juli 2014

Een zomerse Santé, dinsdag 12 augustus, biedt u de kans om geïnformeerd te worden over de stand van zaken in het onderzoek naar de Memorie Signaal Test, kortweg de MST. Dit project is vorig jaar gestart als deelproject binnen CURA-B en voortgezet als innovatie-project gefinancierd vanuit AWBZ innovatiegelden door CZ Zorgkantoren.

De MST is een instrument om vroegtijdige geheugenklachten te kunnen signaleren. De MST bestaat uit de TYM (Test Your Memory)-test, de MMSE en een fragiliteitstest. In de geheugenpoli heeft eerder onderzoek veelbelovende resultaten opgeleverd waarbij de TYM vergeleken werd met de MMSE. Maar de werkelijke plek waar deze test op zijn plaats lijkt is de thuissituatie. Om die reden is dit project gestart, dat een antwoord moet geven op de vraag naar de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van deze vorm van vroegsignalering in de thuissituatie.

Het project richt zich op mensen die een niet-pluis gevoel over het geheugen hebben en hier iets mee willen. Daarnaast is er een controlegroep. Huisartsen zijn betrokken bij het project om te voorkomen dat onderzoeken dubbel gedaan worden.

In het voortraject naar de uitvoering is er een goede samenwerking ontstaan tussen University College Roosevelt, het grootste deel van de Zeeuwse aanbieders van ouderenzorg, Economische Impuls Zeeland, MemorieCare en andere partners zoals Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland.

Vier maanden geleden is het project gestart, de eerste 35 tests zijn gedaan. Tijdens de borrel op 12 augustus zullen de eerste de ervaringen worden gedeeld en het doel van dit onderzoek worden uitgelegd. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan onderzoeker Gerda Andringa, professor cognitieve wetenschappen aan de University College Roosevelt.

Wij hopen u op 12 augustus om 16:00 te mogen begroeten in de Kloveniersdoelen te Middelburg.

Santé!

Sluiten