Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

De leefbaarheid van een binnenstad – 14 oktober Santé Zeeland

02 oktober 2014

Hoe ervaren (oudere) bewoners van een binnenstad de leefbaarheid van hun omgeving? Welke behoeften hebben zij aan zorgdiensten en andere voorzieningen? Het zijn vragen, die met het toenemen van de gemiddelde leeftijd steeds urgenter worden.

Stichting Welzijn Middelburg heeft, samen met WVO Zorg, een onderzoek uitgevoerd om een antwoord op deze vraag te krijgen. Een team van vrijwilligers heeft een groot aantal bewoners van de Middelburgse binnenstad geïnterviewd, en de resultaten onderzocht. Onlangs is dit onderzoek afgerond.

Tijdens de volgende Santé Zeeland netwerkborrel zal Mariska Burger van Stichting Welzijn Middelburg een presentatie geven over ‘Samen in gesprek’.

Daarom allen van harte welkom: 14 oktober 16:00, Kloveniersdoelen te Middelburg. Santé!

Sluiten