Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Active and Healthy Ageing: wat kan Europa voor ons betekenen?

16 oktober 2014

Zeeuwse organisaties bundelen krachten om gezamenlijk antwoorden te vinden op de uitdagingen in zorg en welzijn. Demografische verandering en teruglopende budgetten leggen een grote druk op de publieke sector.

Innovators zie dit proces als een uitdaging. Veel projecten en andere initiatieven richten zich op het inzetten van innovatie en ondernemerschap om te komen tot nieuwe antwoorden en oplossingen. Het is mooi om te zien dat dat in Zeeland ook gebeurt en aansprekende innovatieve projecten hier ontwikkeld worden.

Zeeland is niet de enige regio die daarmee bezig is. Grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van ervaringen en best-practices zou daarom nuttig kunnen zijn voor betreffende instellingen. Daarnaast opent dit ook nieuwe financieringsmogelijkheden voor Zeeuwse initiatieven.

Dit seminar legt de focus daarom op Europese initiatieven rond ‘Innovaties voor actief en gezond oud worden’. Aanwezigen zullen worden geïnformeerd, maar ook veel ruimte krijgen om met eigen ideeën en plannen te komen en te leren wat nodig is om deze tot een hoger plan te brengen.

Het doel is om organisaties uitdagen deel te nemen aan het Europese projectencircuit. Daarom zal er veel ruimte zijn voor het stellen van vragen, onderlinge interactie en bespreken van concrete projectideeën.

Datum en tijd

Vrijdag 31 Oktober, 10:00 – 13:00 (inclusief lunch)

 

Locatie

Provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg (Filmzaal)

 

Agenda

10 :00    Welkom en introductie in het onderwerp
                Arend Roos (moderator), Economische Impuls Zeeland

10 :20    Belang en mogelijkheden van EU-financiering
Arnoud Guikema, Provincie Zeeland

10 :40    De praktijkervaring : Dignity in Care
Prof. Dr. Olaf Timmermans, HZ en Universiteit van Antwerpen

11 :10    Pauze

11 :30    Sociale innovatie: hoe past dat in een INTERREG-project?
                Nienke Ensing, Provincie Zeeland

11:45     Een Europees project: hoe pak je dat aan?
Martijn Warmerdam, Reeleaf

12:30     Lunch   

 

Doelgroep

De bijeenkomst wordt gericht op een ieder die actief is in het domein van gezondheid, welzijn en wonen:

  • Zorginstellingen
  • Wooncorporaties
  • Gemeenten
  • MKB
  • Welzijnsinstellingen en vertegenwoordigers van vrijwilligers- en patiëntenorganisaties.

 

Lunch

De aanwezigen zijn welkom om te blijven lunchen. In verband met de voorbereidingen hiervan horen we graag of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden bij Arend Roos (arendroos@impulszeeland.nl).

 

 

De bijeenkomst is een activiteit van Health Cluster Europe en wordt gefinancierd door het INTERREG IV-B North West Europe programma. Voor meer informatie, zie www.e-ucare.eu

Sluiten