Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Social Design in Zeeland

27 oktober 2014

Vorige week vond in Eindhoven het World Health and Design Forum plaats. Dit evenement – inmiddels een vast onderdeel van de Dutch Design Week – brengt de werelden van gezondheidszorg en design bij elkaar. Iedere beroepsgroep heeft haar eigen taal en regels. Iedere sector heeft een eigen wijze waarop de omringende wereld wordt waargenomen. Het overstijgen van sectorale grenzen alleen al kan daarom leiden tot interessante inzichten en mogelijk vruchtbare initiatieven.

Het betrekken van design op de maatschappelijke vraagstukken van gezondheid en zorg gaat echter nog een stap verder. Het is niet slecht een geanimeerd gesprek over en weer, maar in het gesprek komen de wezenlijke vragen op waarom zaken zijn gedefinieerd en vormgegeven zoals ze zijn. De actualiteit van het zorgstelsel, dat financieel en organisatorisch steeds meer onder druk komt te staan, vormt een dankbaar onderwerp voor deze bespiegelingen. Want, zo is inmiddels wel duidelijk: als je oplossingen ontwikkelt met wat je hebt, krijg je wat je al had.

Het systeem en de bestaande orde ter discussie stellen, daar gaat het om. Designers en design thinking kunnen ons daar zeer goed bij helpen. Zij kunnen namelijk de spiegel voorhouden, waarin we niet alleen de wereld zien ‘zoals die is, maar ook zoals de wereld zou kunnen zijn.’ (Prof. Kees Dorst)

Iemand opperde onlangs om ook in Zeeland deze beweging  op gang te brengen. Ik denk dat er sowieso al veel gebeurt. Maar in deze tijd van verschraling in het publieke domein en zorg is het misschien goed om hier extra aandacht aan te geven. Er zijn voldoende dwarse denkers en ongebonden artiesten die hier aan kunnen bijdragen. We moeten slechts enkele geschikte landingsplaatsen hebben om een project te kunnen starten, een seminar te kunnen houden, het netwerk te organiseren.

Ik stel daarom voor om de komende netwerkborrel van Santé Zeeland te wijden aan Social Design in Zeeland. Deze vindt plaats op 9 december om 16:00 in de Kloveniersdoelen te Middelburg. Graag ontvang ik jullie reacties en ideeën over dit onderwerp, en over de invulling van de borrel van 9 december. Santé!

Arend Roos

Sluiten