Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Verhalen van mensen, de sleutel tot ontwikkeling

22 januari 2015

Verhalen van mensen, daar gaat het om. Dat is de sleutel tot ontwikkeling van gemeenschappen. Het is een uitspraak uit een gesprek tussen Zef Hemel en Petra de Braal. Eerstgenoemde is bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Petra de Braal is in Zeeland bekend van projecten als Krot of Kans en de Zeeuwse Huiskamer.

Beiden zijn betrokken bij ontwikkelprojecten, en stellen zich regelmatig de vraag wat de meest effectieve manier is om gemeenschappen vooruit te helpen, of het nu gaat om de leefbaarheid van de woonomgeving of innovaties in de zorg. In deze werelden is een log systeem ontstaan van plannenmakerij en bureaucratie, dat mensen de moed ontneemt initiatief te nemen tot verandering. Terecht is het wantrouwen jegens deze systemen groot. Toch blijven bestuurders en beleidsmaker vertrouwen op omgevingsvisies en dichtgetimmerde plannen. Papieren plannen bieden houvast en beperken risico’s. Deze plannen zijn echter ook te weinig open naar nieuwe informatie en te weinig gevoelig voor gebrek aan draagvlak.

In het stimuleren en faciliteren van nieuwe ontwikkelingen draait het er dan ook om mensen, burgers, klanten of eindgebruikers weer het stuur in handen te geven. Dat gebeurt in ontwikkelprojecten als de Zeeuwse Huiskamer heel concreet door nooit over een oplossing te spreken als er niet een concrete casus – van meneer X of mevrouw Y – op tafel ligt. Bewoners vormen het hart en de motor van dit project. Hun verhalen zijn inderdaad de sleutel tot verandering.

Santé!
Arend Roos

Een verkorte versie van het gesprek met Petra de Braal en Zef Hemel is te lezen op de website Ruimtevolk.

Sluiten