Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Brede samenwerking voor vroegsignalering geheugenproblemen heeft succes

26 januari 2015

Diagnostiek rond geheugenproblemen kan beter. Dat is het resultaat van een onderzoek, dat het afgelopen jaar is uitgevoerd door University College Roosevelt. Dit onderzoek, naast UCR een initiatief van ZorgSaam, MemorieCare en  Economische Impuls Zeeland, richtte zich op de vraag of het mogelijk is om geheugenklachten vroeger en beter te diagnosticeren.

Het antwoord op deze vraag is positief. Op de slotbijeenkomst van het project MemorieSignaalTest, afgelopen vrijdag, zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd. Het blijkt mogelijk te zijn om een geheugentest, mits onder professionele begeleiding, door een medewerker van de thuiszorg uit te laten voeren. Bovendien is ook gebleken dat de gebruikte test kwalitatief beter is dan de veelgebruikte MMSE-test. Verder mag Zeeland ook trots zijn op de haast ongebruikelijk brede samenwerking in dit project. Naast de initiatiefnemers is samengewerkt met de stichting Ketenzorg Midden- en Noord-Zeeland, huisartsen en 14 zorgaanbieders.

Aan het lijstje zorgdiensten, die vanuit de (dure) ziekenhuizen naar de thuissituatie verplaatst kunnen worden, kan nu dus ook vroegsignalering van geheugenproblemen worden toegevoegd.

Voor een uitgebreide samenvatting, lees het interview met UCR-onderzoeker Gerda Andringa uit de PZC van vorige week woensdag. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd op de website van het project.

Santé!
Arend Roos

Sluiten