Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

Je eigen medische gegevens beheren?

23 februari 2015

Op woensdag 25 februari van 16:00-17:30 zal Theo Hooghiemstra een gastcollege verzorgen aan University College Roosevelt met de titel ‘YOUR OWN MEDICAL DATA!? On Personal Health Records, Privacy, Perspectives & Problems’. Theo Hooghiemstra is directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) en bereidt een proefschrift voor over Informational self-determination in healthcare.

Dit college is een onderdeel van de cursus ‘Law, Medicine and Healthcare’, maar ook professionals uit de zorgsector en andere geïnteresseerden zijn welkom. Graag wel even aanmelden bij Prof. Pieter Ippel.

Meer informatie, zie bijlage.

Sluiten