Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Financieel geprikkeld

20 mei 2015

Het bericht van NRC Handelsblad dat een fabrikant van medische technologie een diabeteskliniek in Rotterdam heeft gekocht, heeft een interessante discussie op gang gebracht.

Verschillende partijen wijzen op het risico dat de onafhankelijkheid van een arts in het gedrang komt wanneer hij een (financieel) belang krijgt bij omzetgroei in de apparatuur die hij in behandelingen moet voorschrijven. In dit voorbeeld gaat het dan om insulinepompen. Hoogleraar Public Health Guus Schrijvers noemt het in de krant ‘in principe een gevaarlijke ontwikkeling’. Hank Mesveld van zorgverzekeraar Menzis zegt hierover: ‘Er ontstaat een nieuwe dynamiek als een fabrikant van insulinepompen eigenaar wordt van een kliniek. De vraag is in hoeverre de artsen voldoende professioneel autonoom blijven in hun handelen naar hun patiënten als het gaat om het doelmatig inzetten van insulinepompen.’

De discussie lijkt me terecht. Het is wel opvallend dat dit nu juist gebeurt op een moment dat een private partij met een zeker (maar ook een bekend) belang in de zorgverlening stapt. Geld bepaalt inderdaad in welke richting een persoon of een organisatie beweegt. Maar dat geldt niet slechts wanneer er een aanwijsbaar commercieel belang in het spel komt.

Ons zorgstelsel zit vol met financiële prikkels. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er een bonus staat op diagnosticeren. Het is een illusie om te denken dat een arts die geen belang heeft in bijvoorbeeld medische technologie, in financiële zin onafhankelijk is van dat wat hij voorstelt en voorschrijft.

Een discussie over financiële prikkels in de zorg lijkt mij goed. Zolang geld een rol speelt in de zorg, zullen financiële prikkels bepalen hoe we de zorg organiseren. Het is evenwel verstandig deze discussie te buigen in de richting van een gesprek over uitkomstfinanciering. Verzekeraars zouden er goed aan doen te betalen voor de geleverde kwaliteit, in plaats van diagnoses en verrichtingen. Een experiment dat in 2013 is gestart door een paar zorgverzekeraars, samen met het Radboud UMC, is daarom een belangrijke stap.

Een voordeel van deze benadering is dat ook leveranciers van medische technologie de toegevoegde waarde van hun propositie duidelijker kunnen becijferen, en dat zorgaanbieders ook een financiële prikkel hebben om innovatieve oplossingen toe te gaan passen.

Santé!
Arend Roos

Sluiten