Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Healthy Region

11 juni 2015

Vandaag is een belangrijke dag. Een belangrijke dag voor Olaf Timmermans en voor de Hogeschool in Vlissingen. Het is ook een belangrijke dag voor Zeeland.

002_rb-image-1774044Prof. Dr. Olaf Timmermans zal zijn inaugurele rede uitspreken als nieuwe lector. Hiermee wordt op officiële wijze het lectoraat Healthy Region geopend. Het doel van dit lectoraat is kennis en expertise te ontwikkelen rond toerisme en gezondheid en deze domeinen ook met elkaar te verbinden.

Op de website van de HZ is het volgende te lezen over dit nieuwe lectoraat: Met verworven kennis uit het praktijkgerichte onderzoek kunnen producten en diensten – gerelateerd aan een gezond leven – innoveren en beter afgestemd worden op veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland.

En daarmee levert dit lectoraat ook een mooie kans op voor onze provincie. De verbinding tussen toerisme, vitaliteit, gezondheid en zorg is lang niet vanzelfsprekend. Vanuit economische agenda’s ligt de focus vaak op de kortere termijn en banengroei. Het sociale domein wordt vaak gehinderd in het denken in (markt)kansen.

Het is niet voor niets dat het toerisme in Zeeland een hefboom kan zijn om de verbinding (weer) tot stand te brengen. De natuurlijke kwaliteiten van onze omgeving zijn de trekkers voor toeristen, maar wellicht ook de determinanten van de hoge Zeeuwse levensverwachting. Hier zal de verbinding tussen deze domeinen gelegd worden, en dat schept weer kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen de zorgsector en toeristische ondernemers. Daarbij is het voor allen winst als nieuwe producten en diensten ook het leven van ons als Zeeuwen kunnen veraangenamen.

Degenen die dit weblog al wat langer volgen, weet dat ik een warm pleitbezorger ben van deze verbindingen. Het in de praktijk laten landen is een kritische factor voor succes en niet eenvoudig. Maar de ambitie is er en het begin is goed! Daarom van harte proficiat: aan Olaf, aan de HZ, aan Zeeland!

Santé!
Arend Roos

Sluiten