Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Oud worden in eigen buurt

18 juni 2015

Is Nederland wel voldoende voorbereid om ouderen in eigen buurt zelfstandig te laten wonen? Die vraag komt op vanuit het onderzoek van Hanna van Dijk. Zij evalueerde een integrale wijkaanpak in Rotterdam.

Hieronder leest u het bericht, dat Dini Smilde, coordinator van het GENERO-netwerk hierover schreef:

Hanna_van_Dijk_Cover_ibmgNationale en lokale overheden zetten steeds meer in op een integrale wijkaanpak. Daarmee hopen zij ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en buurtbewoners te betrekken bij de zorg en ondersteuning van ouderen. Het is echter maar de vraag of Nederland hier klaar voor is. Hanna van Dijk stelt in haar proefschrift ‘Neighbourhoods for ageing in place’ dat buurten onvoldoende toegerust zijn.

Hanna van Dijk evalueerde een integrale wijkaanpak in Rotterdam: ‘Even Buurten’ – onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (netwerk GENERO). Dit transitie-experiment beoogt de formele en informele netwerken rondom ouderen te ondersteunen met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Van Dijk onderzocht de processen en effecten van deze innovatieve aanpak. Hanna concludeert dat structuren zoals Even Buurten nodig zijn om de huidige beleidsambities ten aanzien van burenhulp en samenwerking tussen het formele en informele netwerk te ondersteunen. Maar zonder aandacht voor de juiste randvoorwaarden blijven gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars, maar ook vrijwilligers en buurtbewoners gefocust op hun eigen belang en bestaansrecht, waardoor er onvoldoende oog is voor het gezamenlijke einddoel: goede zorg en ondersteuning voor een groeiende groep zorgafhankelijke ouderen.
Hanna van Dijk promoveert op 25 juni 2015 om 9.30 uur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar promotor is prof. dr. Anna Nieboer, hoogleraar Sociaal-medische wetenschappen. Co-promotor is dr. Jane Cramm.
Lees het volledige persbericht via:
De digitale versie van Hanna’s proefschrift vindt u hier:
Informatie over Even buurten op Beteroud.nl:
Alle artikelen over Even buurten vindt u op:
www.erasmusmc.nl/genero (onder Projecten, nr. 3)
Sluiten