Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Wie gaat onze gezondheid beïnvloeden?

26 juli 2015

Ik hoop dat ik gezond mag blijven. Dit is een uitspraak die ik veel van mijn oma hoorde. Zij groeide op in een tijd waar artsen meer op hun eigen kennis waren aangewezen. Evidence-based werken was nog geen gemeengoed. En de PC moest nog uitgevonden worden.

De arts gaf advies en medicatie op basis van wat hij had onthouden van zijn opleiding en wat hij geleerd had in de praktijk.

De overheid begon met interventies om “ongezond” gedrag van de burger te veranderen.

Nu is gezondheid volgens mij nog steeds een gift van de natuur, maar we kunnen de natuur wel een handje helpen door in een steeds vroeger stadium te ontdekken wat de gezondheidsstatus van ons lichaam (en geest) is.

En dat helpen komt uit een vreemde hoek.

De drie grote Tech giganten Microsoft, Apple en Google steken veel tijd en geld in onderzoek naar gezondheid.

In dit schrijven beperk ik mij tot Google en zijn stappen in de wereld van gezondheid.

Google X introduceerde in 2014 Baseline Study.

Deze onderzoeksgroep heeft als doel artsen ziekten, zoals kanker en hartziekten, veel eerder te laten ontdekken dan nu het geval is. En een beeld te krijgen van wat is nu eigenlijk gezond.

Dit doen ze door onder andere veel medische en genetische data te verzamelen. Het onderzoeksteam van Google monitort 175 gezonde mensen. Maar heeft waarschijnlijk toegang tot ene veel grotere onderzoeksgroep.

De leider van de Google Life Sience team is Andrew Conrad. Voordat Conrad naar Google kwam heeft hij gewerkt aan het project de Murdock Study. Dit is een langdurige studie in de Amerikaanse North Carolina. Hier worden de 44.000 bewoners gemonitord op gezondheid en ziekte.

Door de Baseline Study hopen de Google X onderzoekers op een moleculair niveau (bio markers) aanwijzingen te kunnen vinden dat een ziekte op uitbreken staat. Zo kan er eerder worden ingegrepen.

In de toekomst is het volgens deze onderzoekers mogelijk om als individu een gezondheidsprofiel te hebben. Afwijkingen op dit gezondheidsprofiel zijn gemakkelijk te ontdekken door metingen die we zelf doen of laten uitvoeren door een arts.

Sciencefiction? Momenteel is het heel normaal om door middel van technologie gedrag en gezondheid te meten. Bedrijven geven hun medewerkers beweegtrackers die de medewerker inzicht geeft in eigen beweeg gedrag. De beweeg App Human heeft inmiddels 55 miljoen bewegingen geregistreerd. Weegschalen communiceren met je telefoon. De klantenkaart van de supermarkt houd bij wat je eet en hoeveel.

Deze quantified self data zegt nu voornamelijk over hoe gezond je leeft. En in mindere mate hoe gezond je bent.

Op het moment dat je weet wat gezond is kun je met zelfmetingen ook bepalen hoe gezond je bent.

Wat gaat dat ons brengen?

De sceptici onder ons zullen dit als de volgende mijlpaal zien in het opgeven van privacy en vrijheid.

Wat als een verzekeraar deze data gaat gebruiken om je wel of niet te verzekeren. Werkgevers die meer invloed gaan hebben op het gedrag van werknemers.

Ouderen die nog ouder worden en zo de druk op het sociale stelsel verhogen.

De positieven zullen benadrukken dat we veel ziekten eerder kunnen behandelen en dat inzicht krijgen in eigen gedrag en wat dat betekent, mensen aanzet tot een andere levensstijl.

De waarheid is, dat we weten dat er in een rap tempo veranderingen op ons afkomen die onze manier van naar de wereld kijken drastisch veranderd.

En dat we zullen moeten leren om te gaan met deze veranderingen en te adopteren in onze eigen professie.

Hoe destructief de ontwikkelingen zullen zijn, dat weten we niet. Mensen zijn flexibel in omgaan met de omstandigheden.

Het is nu van belang om ervoor te zorgen dat we leren innovatief te denken en de mogelijkheden te integreren in ons eigen handelen.

Leren om wat meer te dromen en wat minder zeker te weten.

Terug naar mijn oma. Zij is 85 jaar oud geworden en de laatste jaren van haar leven zijn niet gezond verlopen. Ze was een verstokte roker en pakte liever de auto dan dat ze liep. Haar wens: ik hoop dat ik gezond mag blijven is niet uit gekomen. Ik hoop dat de wens van mijn oma wel voor ons is weggelegd.

Met innovatieve en gezonde groet,

Vincent Kouwen

Sluiten