Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Netwerkborrel op 25 augustus: Toekomstige zorg in Zeeland

29 juli 2015

Hierbij nodig ik u van harte uit voor onze volgende Santé Zeeland-borrel.

Programma 
De bijeenkomst staat in het teken van het eindrapport van de commissie Toekomstige Zorg in Zeeland. Deze commissie heeft de afgelopen maanden een visiedocument opgesteld om de Zeeuwse zorg toekomstbestendig te maken. Tijdens de bijeenkomst zal het rapport kort worden samengevat en vervolgens willen we met elkaar een aantal lijnen daaruit verkennen en bekijken hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Vanuit verschillende invalshoeken zullen drie personen op het rapport reageren:

  • Ronald de Meij, directeur GGD Zeeland, reageert vanuit het domein van publieke gezondheid.
  • Piet van der Maas, Raad van Bestuur Curamusreageert vanuit het perspectief van zorg.
  • Jan Zwemer, lid van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Middelburg en docent ethiek aan de HZspreekt over de rol van de lokale politiek en geeft tenslotte een reactie vanuit ethische reflectie op zorg.

Ik hoop dat ook u aanwezig bent om uw visie in te brengen. Het zou goed zijn om te bekijken in hoeverre het netwerk van Santé Zeeland en bijdrage kan leveren en welke krachten wij samen kunnen aanboren om daadwerkelijk samen een nieuwe koers te gaan varen.De komende weken zal ik enkele elementen uit het rapport bespreken op dit weblog.

Plaats en tijd
De borrel vindt plaats op 25 augustus om 16:00 uur in de Kloveniersdoelen te Middelburg.

Ik wens u een mooie zomer en kijk ernaar uit u op 25 augustus te ontmoeten!
Santé!
Arend Roos

Sluiten