Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

Werkeiland (2)

20 augustus 2015

In de vorige blogpost stelde ik voor om een werkeiland in te richten om te komen tot de stappen die noodzakelijk zijn om de zorg te vernieuwen. Deze metafoor heeft sindsdien positieve en enthousiaste reacties opgeleverd. De referentie aan de Deltawerken, de erkenning dat het om een lange termijn investering gaat, de afzondering van de ‘normale’ omgeving, maar ook de sterke inhoudelijke verbinding daarmee.

Wanneer zorginstellingen, bedrijven en financiers (zorgverzekeraar, gemeenten en private partijen) zich hier fundamenteel aan committeren, kan het een plaats worden waar een grote versnelling gegeven zal worden aan het proces om innovaties naar de markt te brengen en in de praktijk te gebruiken.

Het is een publiek geheim dat – zeker in ons land – voldoende goede ideeën, technologieën en businessplannen liggen om de zorg, binnen de bestaande budgetten veel beter te organiseren.  Helaas komt daar weinig van terecht.

Het RadboudUMC deed recent onderzoek hiernaar en beklemtoont het belang van verbindingen en netwerken. Wanneer partijen vanaf het begin samen op dezelfde problematiek zijn betrokken, is er een kans dat er ook nieuwe oplossingen komen.

In Zeeland hebben we de problemen, daarover hoeven we nu niet verder uit te weiden. Maar een aantal essentiële componenten om tot oplossingen te komen hebben wij ook. Binnenkort opent de Zeeuwse Huiskamer een werkplaats op de Kenniswerf in Vlissingen. Een field lab om nieuwe oplossingen samen te ontwikkelen. Het zou een bouwsteen kunnen zijn voor het werkeiland. Uitdagend om hierover samen verder te denken. Graag daag ik jullie daartoe uit: Hoe zou zo’n eiland eruit zien? Wie zijn de dragers? Wie zijn de trekkers? Hoe wordt het aangestuurd? Welke activiteiten zou je er graag zien?

Santé!
Arend Roos

Lees hier het bericht van RadboudUMC: Medische innovaties bereiken de patiënt onvoldoende

Lees hier het bericht Werkeiland 1
Lees hier het bericht Werkeiland 3

Sluiten