Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Wat is een Persoonlijk Gezondheids Dossier? Santé Zeeland 13 oktober

17 september 2015

Medische gegevens zijn van de patiënt. De praktijk is echter dat deze gegevens vaak vastliggen in systemen van zorgverleners. In toenemende mate geven zij gelukkig patiënten inzage in deze gegevens. Veel ervaringsdeskundigen weten echter dat deze inzage en onderlinge uitwisseling vaak hapert wanneer voor een aandoening meerdere zorgverleners bij een behandeling betrokken zijn. De gevolgen hiervan zijn duidelijk: inefficiënte behandelingen, diagnostische handelingen die meerdere keren worden uitgevoerd, fouten in medicatieverstrekking en onduidelijkheid richting de patient wat van hem geregistreerd staat.

Momenteel ben ik persoonlijk betrokken bij een patiënt die in meerdere ziekenhuizen behandeld wordt. Ik weet hoe het voelt om niet zeker te weten of beslissingen op basis van de juiste gegevens genomen worden. Het maakt me nerveus om te zien hoe beroerd sommige collega’s met elkaar communiceren. Ik heb professionals onder mijn ogen fouten zien maken, waarvan ik vanuit mijn werk weet dat ze voorkomen hadden kunnen worden.

In theorie zijn de medische gegevens zijn van de patiënt. De praktijk is anders. Maar deze praktijk laat de professional falen in dat waarvoor zij of hij is opgeleid.

Gelukkig onderkent de commissie Toekomstige Zorg Zeeland ook het belang van een goede uitwisseling voor de kwaliteit van zorg en stelt voor om een regionaal EPD te ontwikkelen waar alle zorgverleners toegang tot hebben. Dit wordt echter niet de eerste poging in Zeeland op dit gebied. Het is veelzeggend dat dit advies uitkomt in het jaar dat het bestuur van de Stichting voor ICT & Zorg in Zeeland heeft vastgesteld dat het niet realistisch is de gestelde doelen te blijven nastreven. Pijnlijk, maar het tekent ook hoezeer het speelveld rond Zorg-ICT onder druk staat en de sleutelspelers het samen niet opgelost krijgen.

pgd-hartEen ontwikkeling vanuit een andere hoek is die waarbij de medische gegevens in een dossier worden vastgelegd dat van de patiënt zelf is. De medische gegevens zijn immers van de patiënt. Nu, dan is het dossier ook van de patiënt. Patiëntenfederatie NPCF heeft voor deze opvatting een lans gebroken.

Dit betekent niet het eind van de discussie. Want wie goed naar het plaatje van de NPCF kijkt, zal zich afvragen wie de rol van informatiemakelaar gaat organiseren. En hoe gaan we nu eigenlijk om met de informatie die uit al die gezondheids- en sport-apps komt? Daar hebben jullie ongetwijfeld ideeën over. Daarom staat de komende borrel in het teken van dit onderwerp.

Een van degenen die bij het NPCF-project betrokken is, Patrick Jansen, is tijdens de komende borrel aanwezig om tekst en uitleg te geven. Daarbij gaat hij in op de vraag wat een Persoonlijk Gezondheids Dossier is. We willen echter ook wat dieper steken en bekijken op welke visie(s) op informatie-uitwisseling we elkaar herkennen. Daarom zal er voldoende gelegenheid zijn tot participatie en interactie. Allen van harte welkom op 13 oktober 16:00, Kloveniersdoelen in Middelburg! En neem je collega’s mee!

Santé!
Arend Roos

Sluiten