Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Werkeiland (3)

24 september 2015

Het is stil rond de commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Los van berichten dat de GGZ op de schop gaat en de commissie een voorzitter heeft gevonden, lijkt er nog niet veel te gebeuren. Goed, ik ben een buitenstaander en ik hoef niet te weten wat in de boezem van de commissie besproken wordt. Maar het maakt me wel onrustig.

urgentie

FullSizeRenderIn de eerste plaats word ik onrustig omdat de urgentie hoog is. Dat is niet alleen mijn opvatting, de commissie heeft het zelf in het rapport beschreven. Het plan voorzag daarom in een planning waarbij reeds deze nazomer belangrijke stappen gezet zouden worden.

eigenaarschap

In de tweede plaats heeft mijn onrust te maken met de vraag wie nu eigenaar is van het proces dat wordt ingezet. De commissie is qua bezetting vooralsnog ongewijzigd gebleven (CZ, Provincie Zeeland en een onafhankelijk voorzitter). In de discussie tijdens de laatste Santé Zeeland kwam echter helder op tafel dat dat niet voldoende is. Sterker nog, ook vandaag blijkt weer dat het discours van CZ en zorgaanbieders primair een financieel discours is. Discussies over inkoop en vergoedingen vertroebelen het gesprek over een gezamenlijke aanpak voor Toekomstige Zorg  Zeeland.

Inwoners van Zeeland zijn eigenaar van het probleem. Kunnen we niet tot een manier van werken komen waarbij zij ook eigenaar van de oplossing worden? Is de commissie hierover onderling in gesprek? Laten we het hopen. Laten we hopen dat hij snel hulptroepen inschakelt. Verschillende deelnemers aan de Zeeuwse Huiskamer (zowel vanuit zorginstellingen als gemeenten) hebben ons laten weten dat de aanpak van de Zeeuwse Huiskamer voor hen een goede weg zou zijn naar het vormgeven van de toekomst.

energie

Tenslotte vrees ik dat positieve energie verloren gaat. Ik ben betrokken geweest bij een bijeenkomst waar de commissie met ruim honderd Zeeuwen in gesprek ging over hun ervaringen met en ideeën over de zorg. De sfeer was goed, mensen voelden zich gehoord. Het zou het begin kunnen zijn van een positieve ontwikkeling. Nu het stil blijft, kan de indruk ontstaan dat deze bijeenkomst niet meer was dan een rituele dans, die nodig was om het rapport met overtuiging aan de minister te kunnen presenteren. We kunnen nog aanhaken bij de energie die deze dag beheerste, maar dan is er niet veel tijd meer.

Aansluitend hierop vind ik het een goed teken dat het idee van een werkeiland erg positief ontvangen is. Sterker nog, in de afgelopen weken hebben nogal wat partijen mij laten weten daar graag aan bijdrage aan te leveren. Zij willen graag ruimte creëren waar zij gezamenlijk aan de toekomst van de zorg werken. Een ruimte, waar duidelijk is wie welk belang heeft, maar ook wat het gezamenlijk belang is. Een plaats waar ervaringen gedeeld worden en de verbinding tussen kennis en praktijk gestalte krijgt. Een ruimte, waar de worsteling, maar ook de vooruitgang zichtbaar kan worden.

Kortom, een stille commissie, maar vanuit het veld nog steeds positieve wil en ambitie om samen aan de slag te gaan. Wat mij betreft gaan we dat ook snel doen!

Santé!
Arend Roos

Lees hier het bericht Werkeiland 1
Lees hier het bericht Werkeiland 2

Sluiten