Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

2016: Sante!

17 december 2015

FullSizeRenderIn veel opzichten was 2015 voor de Zeeuwse zorgsector een ander jaar dan voorgaande jaren. Het was het jaar van de transitie die transformatie moest worden. Het was het jaar van de Minister, die in het Provinciehuis met haar vuist op tafel sloeg. Het was het jaar van de Toekomstige Zorg in Zeeland en van veel bestuurswisselingen bij Zeeuwse zorginstellingen.

de Zeeuwse Huiskamer
Voor het cluster gezondheidseconomie van Impuls was 2015 ook een bijzonder jaar. De Zeeuwse Huiskamer groeide verder tot een brede ontwikkelomgeving waar de thema’s van zelfstandig wonen voor grote groepen belanghebbenden een plaats krijgen. Het project groeide van woning naar woonomgeving en landde in Rilland en ‘s-Heer Hendrikskinderen. Er werden themalijnen  geïntroduceerd: dementie en kanker. De Drijvende Huiskamer meerde aan op de Kenniswerf. Het project werd zelfs geëxporteerd naar Engeland. Met verschillende partijen zijn nu concrete gesprekken over nieuwe huiskamers in 2016.
ICT
2015 was ook het jaar waarin de Stichting ICT & Zorg in Zeeland zich genoodzaakt zag haar activiteiten te staken. Binnen de zorgwereld bleek onvoldoende interesse en draagvlak om te werken aan de doelstellingen van betrouwbare uitwisseling van patiëntengegevens. Het besluit tot opheffing is niet lichtzinnig genomen. Het thema van gegevensuitwisseling is echter allerminst van de baan. De commissie Slenter noemt het van groot belang dat Zeeuwse instellingen zorgen voor een adequate inzage in up-to-date patiëntengegevens. ICT is een van de themalijnen waarlangs de adviezen van het rapport zullen moeten worden uitgevoerd.
Santé Zeeland
Santé Zeeland zette ook dit jaar weer uiteenlopende onderwerpen op de kaart. Het was leuk om te merken dat een vrij grote groep mensen zich verbonden voelt met het netwerk en tegelijkertijd de aanwezigen per thema variëren. De combinatie van borrelen en inhoud blijkt een goede te zijn. De website, die sinds vorige maand in een nieuw jasje is gestoken trok dit jaar weer meer bezoekers dan het vorige. Goed nieuws tenslotte was dat de Stichting ICT & Zorg bij liquidatie het batig saldo heeft bestemd aan Santé Zeeland, waarmee de continuïteit geborgd wordt.
2016
Persoonlijk hoop ik dat 2016 op een positieve wijze het jaar wordt van verschil. Een jaar waarin de verschillende bewegingen samenkomen. Het zou namelijk mooi zijn dat de druk vanuit het land (ministerie en zorgverzekeraars) wordt gecombineerd met het oplossend vermogen in de regio. In de Zeeuwse Huiskamer groeit de energie en richting om te komen tot oplossingen die vanuit gemeenschappen zijn georganiseerd en gedragen en bijdragen aan de verwezenlijking van het plan.
Vraag is wie de verbinding maakt tussen deze gemeenschappen en de mensen met de centjes die aan de knoppen zitten. Ik denk dat de gemeenten deze kans niet mogen laten liggen. Juist daar ligt de voornaamste reden om samen op te trekken. Er zijn voldoende projecten en er genoeg mensen bereidwillig daar aan bij te dragen. Ook ontbreekt het de gemeenten niet aan innovatiegelden. Mijn suggestie zou zijn om deze duurzaam in te zetten en te verbinden met kennisontwikkeling, zoals dat bijvoorbeeld in de Zeeuwse Huiskamer gebeurt. Daar ligt de verbinding met Zeeuwen, dienstverlenende instanties en bedrijven. Daar groeien visies vanuit kennis. Daar ligt een enorme potentie voor innovatie.
Ik wens u tenslotte mooie feestdagen en een gezond 2016. En ik ga er vanuit dat u het nieuwe jaar inluidt met een welgemeend Santé Zeeland!
Arend Roos
Sluiten