Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Zeeland innoveert met vijf procent

19 april 2016

image-1697807“Maak van Zeeland een Smart City”. Met deze kop werd recent een initiatief van CDA Borsele en de statenfractie van dezelfde partij aangekondigd. Onder aanvoering van wethouder Ad Schenk (foto) organiseerden zij daarom een inspiratieavond waar een aantal Zeeuwse initiatieven de revue passeerden en van commentaar werden voorzien door Laurens Schwiebert (Technische Universiteit Eindhoven), Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Onder de Zeeuwse initiatieven waren twee technologie-startups: Plane&Train van Bastiaan van ‘t Westeinde en MIND|CONSTRUCT van Hans-Peter Willems. Bedrijven die al laten zien dat vestiging in Zeeland prima te combineren is met samenwerking met partners wereldwijd. Mij was gevraagd om iets te vertellen over de Zeeuwse Huiskamer.

In het gesprek volgend op de presentaties werd zowel vanuit de TU/e als door diverse aanwezigen benadrukt dat innoveren pas zin heeft als we weten welke uitdagingen aangepakt moeten worden. Die opmerkingen waren een onderstreping van de aanpak die we in de Zeeuwse Huiskamer van meet af aan hebben gekozen. We halen kennis op van de verhalen van mensen, kennis van de verbondenheid in gemeenschappen. Met die kennis kunnen zorg- en wooninstellingen, bedrijven en overheden leren antwoorden te formuleren en oplossingen te ontwikkelen. Zeeland als proeftuin waar we leren wat nodig is, daar heeft de wereld wat aan.

In aansluiting daarop stelde Ronald Lippens, raadslid in Terneuzen voor om vijf procent van het WMO- en zorgbudget van gemeenten te reserveren voor innovatie. Een innovatiepot om  bedrijven te stimuleren tot oplossingen te komen die er echt toe doen en zo de leefbaarheid in Zeeland een positieve prikkel te geven. Om zo te zorgen dat de ouder wordende Zeeuw langer in verbondenheid met haar of zijn omgeving een goed leven heeft.

ZH_LOGO_RGB_MIk vind het een interessante gedachte. Niemand zal ontkennen dat het waardevol is in dit soort zaken te investeren. De vraag is: wat doe je dan met dat innovatiegeld? Graag geef ik een aantal suggesties waarbij ik ook in ga op de rol die gemeenten zouden kunnen innemen:

  • Investeer in kennis die echt waarde heeft
    Een goede probleemanalyse is essentieel om tot oplossingen te komen. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten en aanbieders van woon- en zorgdiensten niet door hun eigen aanbod naar de markt kijken, maar het perspectief overnemen van de mensen waar het om gaat. Een gemeente kan helpen deze kennis op te halen en te ontsluiten, ook naar private partijen van wie oplossingen worden verwacht.
  • Betrek het onderwijs
    In de Zeeuwse Huiskamer merken wij dat deze werkwijze zeer waardevol is voor het onderwijs. Zowel Scalda als de HZ hebben door hun betrokkenheid studenten vanuit praktijksituaties over oplossingen kunnen laten nadenken. Het helpt betrokken partijen niet alleen, maar ook studenten en kennisinstellingen worden beter door deze manier van werken.
  • Zorg voor toegang
    Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. Oplossingen die door deze werkwijze voor de inwoners ontwikkeld worden zullen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het kader waarbinnen deze innovatieve beweging moet worden gestart zal veel meer gericht moeten zijn op toegankelijkheid en inclusie dan op het bewaren van het bestaande.

Ik ben benieuwd op welke wijze de inspiratiebijeenkomst van gisteren een vervolg krijgt. Waar het gaat om de thema’s rond zorg en welzijn, stellen wij graag het platform van Santé Zeeland beschikbaar om het gesprek verder te voeren en op een nieuwe wijze naar de toekomst te kijken. Ik hoop velen van u daarom op een van onze volgende netwerkbijeenkomsten te ontmoeten!

Santé!
Arend Roos

Sluiten