Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Sylvia van Waarde over het NetWerk!

29 april 2016

AAEAAQAAAAAAAAP_AAAAJDVkNzc5NWEwLTVkOTAtNDUxNS1iMTM2LTA5MjIxYjdmOGJlYQ

Een netwerk waarin elkaar ontmoeten en het delen van kennis centraal staan. Dat is NetWerk, met twee keer per jaar een bijeenkomst voor professionals uit zorg en welzijn. Omdat de agenda van de bijeenkomsten er altijd inspirerend uitziet verdient het initiatief van NetWerk bredere aandacht. Daarom hebben we een kort gesprek met een van de organisatoren, Sylvia van Waarde.

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Sylvia van Waarde en ik werk als Manager Zorg, Welzijn en Ondersteuning bij ZorgSaam. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de thuis-, ouderenzorg in de regio West Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit deze functie probeer ik verbinding te leggen tussen huisartsen, zorgaanbieders en gemeenten om zorg en welzijn efficiënt te in te zetten en betaalbaar te houden. Dit doe ik door ‘aan tafel’ te zitten en te netwerken. Een logische overstap naar ‘t NetWerk!

Wat is het NetWerk?

Het NetWerk is een bijeenkomst voor mensen die werken bij organisaties die zich bezig houden met zorg en welzijn. Het richt zich op het middenkader en minder op bestuurders. De bedoeling is elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.

Hoe is het NetWerk ontstaan?

Het NetWerk is in 2007 aan tafel van een 4-tal dames ontstaan. Allen hadden een functie in het (midden)management in de zorg. Zij misten bijeenkomsten in Zeeland waarin zij, maar ook welzijnsorganisaties en gemeenten, elkaar konden ontmoeten op een prettige manier. De bijeenkomsten die er toen waren richtten zich voornamelijk op bestuurders of waren verder het land in.. Daarnaast wilden zij interessante sprekers naar Zeeland halen.

Wat doen jullie nu? 

Het NetWerk heeft tweemaal per jaar een bijeenkomst: in het voor- en najaar in Landlust. Bij de bijeenkomsten zijn zowel leidinggevenden als managers en beleids en HR mensen aanwezig. Ook (zorg)professionals zoals wijkverpleegkundigen zien we vaker.

Wij hopen een breed gedragen NetWerk te organiseren waarin professionals in zorg/ Welzijn elkaar kunnen ontmoeten en waar mogelijk ideeën worden geboren. Daarnaast willen wij interessante sprekers verleiden naar Zeeland te komen

Wie zitten er nu achter NetWerk?

Het NetWerk wordt voortgezet door Arie Pinxteren (bestuurder Eilandzorg), Ingrid Jansen (manager Victoriakliniek), Hans van der Linde (bedrijfsopleider ADRZ) en Sylvia van Waarde (manager ZWO ZorgSaam). Wij zijn allen werkzaam in de zorgsector.

Wanneer is de volgende bijeenkomst?

De eerstvolgende bijeenkomst (onze 16e alweer) vindt plaats op 16 juni. We hebben een geweldige spreker gevonden, Prof. Dr. Thijs Homan, die ons iets gaat vertellen over de rol van netwerken bij organisatieverandering. Heel toepasselijk dus!

Kun je hulp gebruiken om jullie doel te bereiken? Zo ja, wie zou iets voor jullie kunnen doen?

We kunnen zeker hulp gebruiken. Door het bundelen van krachten sta je sterker! Ook zijn wij op zoek naar sponsoren zodat wij budget hebben voor goede sprekers. Als daar tips in zijn horen wij dat graag!

Tot ziens allemaal op 16 juni in Landlust!

Link: meer informatie over de bijeenkomst van 16 juni a.s. met Prof. Thijs Homan

Sluiten