Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Academische Werkplaats: voor heel Zeeland!

14 december 2016

Gisteren hadden we een netwerkborrel, waar Gerda Andringa van University College Roosevelt een presentatie gaf over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland. Een prachtig initiatief van een aantal zorg- en kennisinstellingen.

De slides van de presentatie zijn hier te vinden. Een aantal punten uit de presentatie breng ik graag nog wat breder onder de aandacht:

  • Praktijkonderzoek is goed voor alle partijen: Zorginstellingen worden geholpen in de zoektocht naar een wetenschappelijke onderbouwing naar het effect van bepaalde interventies. Studenten krijgen een mooie kans om met de praktijk kennis te maken. En de verbinding met de praktijk levert een goede vertaalslag op naar verbeteringen in de zorg.
  • Deze Academische Werkplaats is een platform waar we in Zeeland trots op moeten zijn. Zeker gezien de beperkte schaal van Zeeland is het uniek te noemen dat deze samenwerking tot stand komt. De lijnen zijn kort en vragen uit de praktijk kunnen snel tot projecten leiden.
  • De Academische Werkplaats heeft ook last van eilanddenken en dorpspolitiek. Het initiatief kan een stabiele en duurzame plaats krijgen als er een basis ligt die niet van projectfinanciering afhankelijk is. Het gaat dan vooral om de ondersteunende functies (coördinatie en communicatie). Tot nu toe ervaren de initiatiefnemers lang aan verschillende lijntjes gehouden te zijn.
    Na enkele jaren ervaring met dit soort processen verrast me dit geenszins. Maar het enthousiasme en de passie van de initiatiefnemers zou op een betere wijze beloond kunnen worden dan slechts met warme woorden en volmondige instemming. Ik denk dat ook de Zeeuwse zorgvrager meer verdient. Daarvoor hoeft het eigen belang niet te wijken. Dat eigen belang is immers gediend in het gezamenlijke belang?

Santé!
Arend Roos

Sluiten