Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels en conferenties en een blog.

Santé! ook in 2017

20 december 2016

Nog een paar dagen en we laten ons werk even het werk. Familie, vrienden en de Kerstdagen halen ons uit de waan van de dag (of gaan voor een paar dagen die waan bepalen). Krantenrubrieken en televisieprogramma’s grijpen gretig terug op het achterliggende jaar en presenteren talloze terugblikken.

2016
Wij doen graag ook een duit in dat zakje: 2016 was voor Santé Zeeland een mooi jaar! Naast het weblog en de borrels, waarvan u ons inmiddels kent, hebben we samen met gemeente Goes ook een aantal netwerkontbijten georganiseerd. Verschillende organisaties boden ons onderdak en een heerlijk ontbijt. Leuk om weer veel nieuwe gezichten te ontmoeten: ochtendmensen en Bevelanders die de weg naar de borrels nog niet gevonden hadden. In totaal zijn onze bijeenkomsten door ruim 200 verschillende personen bezocht.

Ook online ontmoetten we nieuwe personen: De website, die eind vorig jaar een facelift kreeg, trok ruim 30% meer bezoekers dan vorig jaar.

Glazz
De borrel over Google Glazz heeft inmiddels een leuk staartje gekregen. Nog voordat de borrel goed en wel verteerd was, wist de PZC al te vertellen dat Zeeuwse instellingen met deze technologie zorg op afstand zouden gaan leveren. De krant zat er zeker niet naast: begin volgend jaar zullen twee praktijkexerimenten starten.

Het resultaat van deze beginnende projecten was ook nog eens dat op informele wijze een kenniskring over zorg en technologie is ontstaan die komend jaar weer een aantal keren bijeen komt om kennis en ervaringen te delen, en wellicht nieuwe projecten samen te starten. Vanuit Santé Zeeland zullen wij dat proces blijven faciliteren en zult u verder geïnformeerd blijven worden.

2017
En daarmee bieden we al een kleine glimp van het nieuwe jaar. Een jaar waarin Santé Zeeland met nieuwe partners nieuwe activiteiten zal ontplooien. We zijn bijvoorbeeld een aantal inspiratiebijeenkomsten aan het voorbereiden. De eerste over beeldzorg staat gepland voor 15 februari.

Ook zoeken we nog naar manieren om weer ontbijeenkomsten te organiseren. Deze voorzien beslist in een behoefte. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar andere locaties dan Middelburg en Goes. Mocht u een bijeenkomst gastvrouw of -heer willen zijn, dan horen wij dat graag!

Begin januari kunnen we concretere informatie geven over diverse activieiten. Vanzelfsprekend informeren we u daarover via de website, nieuwsbrieven en sociale media. Voor nu wensen wij u mooie feestdagen, met weinig waan en des te meer Santé!

Danielle Teclegiorgis
Arend Roos

Sluiten