Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels en conferenties en een blog.

Zorg en vastgoed: Rabobank en Santé samen verder

22 november 2017

Eind augustus hebben Rabobank en Santé Zeeland samen een bijeenkomst georganiseerd over zorg en vastgoed. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en veel deelnemers gaven aan geïnteresseerd te zijn in een vervolg waarin op deelonderwerpen zou worden ingezoomd.

De eerste bijeenkomst is nu gepland. Deze zal plaatsvinden op 7 december, om 14:30. De locatie wordt DOK41 in Vlissingen.

Tijdens deze bijeenkomst is Robert Muijsers van Arbol BV te gast. Eerder dit jaar heeft hij de Nationale Trendradar Zorgvastgoed opgesteld. Hij zal deze tijdens de bijeenkomst presenteren en dit is de basis voor ons verdere gesprek. Daarbij is het de bedoeling om ook kennis met elkaar te delen en mogelijk de basis te leggen voor een regionale agenda.

Iedereen die zich bezighoudt met de vraagstukken rond zorg en vastgoed is van harte welkom. Graag vernemen we uw aan- of afwezigheid via een reactie op deze mail of een bericht aan info@santezeeland.nl

Sluiten