Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Met jou wil VWS wel eens een beschuitje eten

27 november 2017

Graag nodigt het ministerie VWS jou uit voor het eOntbijt op donderdag 21 december van 07:30 – 09:30 uur wat wij samen met Zorgbelang Zeeland/Brabant bij ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen organiseren.

De Zorginnovatiewinkel (ZIW) heeft – in het kader van het door VWS gesubsidieerde project de Zorginnovatiewinkel on Tour- zorginnovatieontbijten in verschillende winkels georganiseerd. Deze laagdrempelige bijeenkomsten die in de vroege uurtjes plaatsvonden, hadden een grote aanloop. Veel mensen hebben om 7:30 geen afspraken in hun agenda en zijn wel bereid om andere interessante mensen tijdens een ontbijtsessie te ontmoeten. Naast dat er goed genetwerkt werd kwamen tijdens deze bijeenkomsten veel ervaringsverhalen over eHealth voorbij.

Hierdoor is het idee geboren om landelijk eHealth netwerkontbijten te organiseren. Zorgverleners, patiënten, mantelzorgers, ondernemers en beleidsmakers komen bijeen om bevorderende en belemmerende factoren bij de opschaling van eHealth proactief om te buigen naar acties die bijdragen aan een snellere en doelmatiger inzet van eHealth in Nederland. Van citroenen kunnen we limonade maken. Voor VWS betekent dit concreet dat een reeks netwerkontbijten inzicht oplevert in welk beleid mogelijk knelt en of er nieuwe beleidsmaatregelen de accelaratie kunnen bevorderen. Intussen hebben de eOntbijten in Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland plaatsgevonden en nu is Zeeland aan de beurt.

Het doel van de ochtend is om:

  • Te bespreken waar regionale kansen en mogelijkheden liggen ten aanzien van eHealth en om eventuele beleidsmatige aanpassingen te doen door het ministerie van VWS. Het gaat hier niet om meer geld, maar om de beschikbare middelen slimmer in te zetten in de betreffende regio.
  • Gericht inzetten op lokale thema’s en die meer aandacht geven bij het ministerie
  • Het ministerie wil tijdens het ontbijt graag in gesprek om mogelijke beleidsmatige barrières te bespreken en aan te pakken

Na elk eOntbijt wordt een verslag met actiepunten gemaakt en deze wordt teruggekoppeld aan de deelnemers. Vervolgens worden alle bevindingen uit de 12 provincies in een eindrapportage verzameld en gepresenteerd.

VWS nodigt je uit om op donderdag 21 december om 7:30 uur bij ZorgSaam jouw ervaringen, inzichten en mening te delen. Wij zorgen voor een lekker en gezond ontbijt. Kom langs en ga het gesprek aan zodat we samen een beweging op gang gaan brengen. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan! Voor de bijeenkomst kan je je met maximaal één persoon per organisatie aanmelden. Aanmelden kan door je te registreren via deze link. 

Met hartelijke groet,

Team Innovatie & Zorgvernieuwing, Ministerie van VWS

Sluiten