Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Eindejaarsgroet

20 december 2017

Geachte belangstellende,

Vijf jaar geleden dat wij een drietal inspiratiebijeenkomsten organiseerden rond vernieuwing in de zorg. Drie bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen bleken in een behoefte te voorzien. De Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg was een plaats van inspiratie en ontmoeting. Santé Zeeland was geboren. Sinds die tijd zijn er uiteenlopende evenementen geweest.

De laatste in die rij was vorige week. Opnieuw waren we te gast in de Zeeuwse Bibliotheek. Het thema was een dementievriendelijke samenleving. Zoals iedere keer waren er ook nu weer nieuwe gasten, leuke ontmoetingen en goede gesprekken.

Tijdens die bijeenkomst heb ik laten weten dat dit de laatste netwerkborrel was. Santé Zeeland gaat stoppen. Het is mooi geweest.

Toen Mira Weber en ik begonnen met de eerste netwerkborrels, hoopten we dat deze een plek zouden worden waar mensen graag kwamen. Een plaats waar ontmoeting en inhoud hand in hang gingen. En dat is gelukt. Vaak reageerden mensen met een ‘dank je wel’, ‘dit was leerzaam’, ‘wat leuk!’. Soms zaten we met nog geen vijftien mensen, meestal met meer. Een keer schoot de teller door de tachtig.

De bezoekers bestonden uit een vaste kern, maar ook een groot aantal mensen die hun aanwezigheid van het onderwerp lieten afhangen. In financiële zin is de support van de Stichting ICT en Zorg en Zeeland belangrijk geweest. Toen deze stichting in 2015 ophield te bestaan heeft het bestuur besloten het batig saldo aan Santé Zeeland te schenken. De bijeenkomsten, ondersteuning en website hebben we vanuit die middelen kunnen financieren.

Santé Zeeland is ook het begin geweest van een aantal nieuwe projecten en ontwikkelingen. De bijeenkomst over Google Glass resulteerde in een kenniskring en inspiratiebijeenkomsten eHealth. Na het bezoek aan Michael Porter loopt nu een project rond Value-Based Healthcare in Zeeland. En de bijeenkomst met de Rabobank was de start voor een mogelijk nieuwe kennistafel over zorg en vastgoed.

Wat op deze wijze in gang is gezet loopt verder en ik blijf daarbij betrokken. Velen van u zal ik in die hoedanigheid blijven ontmoeten. Voor de netwerkborrels is het mooi geweest en wellicht tijd voor iets nieuws.

Graag zouden wij deze periode op gepaste wijze afsluiten. Daarom organiseren wij op 10 april a.s. een slotbijeenkomst. Bij dezen bent u allen alvast van harte uitgenodigd! We beginnen dan om 15 uur, om wat meer ruimte voor een inhoudelijk invullen te kunnen maken. Meer informatie over programma en locatie volgt in het nieuwe jaar.

Voor nu dank ik u allen hartelijk voor uw betrokkenheid, reacties en aanwezigheid. Ook namens collega Danielle Teclegiorgis wens ik u mooie feestdagen een een gezond 2018!

Santé!
Arend Roos

Sluiten