Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

Terugblik netwerkborrel 12 december

21 december 2017
12 december waren we te gast bij de bij ZB ǀ Planbureau Zeeland. Dit keer een gecombineerde bijeenkomst in samenwerking met de Zeeuwse Huiskamer. Na een welkomstwoord door Esther Spuesens en een introductie door voorzitter Arend Roos gaf Dick van der Wouw uitleg over de cijfers van de bevolkingsontwikkeling in Zeeland rondom het thema dementie. Wat zijn de cijfers nu en wat kunnen we de komende tijd verwachten? Afgaande op de cijfers is het een behoorlijke groep mensen die direct of indirect met dementie te maken heeft of gaat krijgen.
Dementievriendelijk Zeeland
Daarna was er uitleg over het project Dementievriendelijk Zeeland. Hans de Bruin en Petra de Braal gingen in op de aanpak van de Zeeuwse Huiskamer en de samenwerking met ZB Planbureau en de HZ: hoe we te werk gaan en wat daar uit komt. Ook hebben we de vraag gesteld wie er openstond voor samenwerking. Op veel plekken denken mensen na hoe ze met dit thema om willen gaan. Er ontstond een levendig gesprek en meerdere partijen gaven aan geïnteresseerd te zijn in hoe ze de methodiek zelf zouden kunnen toepassen of dat ze betrokken wilden worden bij het traject Dementievriendelijk Zeeland.
Sluiten