Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Hoe gaan we verder?

06 juni 2018

Ruim vijf jaar geleden alweer ontstond Santé Zeeland. Nadat we een aantal inspiratiebijeenkomsten hadden georganiseerd, gaven bezoekers aan behoefte te hebben aan meer strucuterele ontmoeting. Een plaats waar je vrijblijvend in en uit kunt lopen, geïnspireerd wordt en anderen spreekt over onderwerpen als zorg, gezondheid, verandering en vernieuwing. Mira Weber (inmiddels directeur van Manteling Walcheren) kwam met het idee om periodiek netwerkborrels te organiseren. Zorg, gezondheid, borrel: dat werd Santé!

De eerste keer, op 9 april 2013 kwamen we bij elkaar in café ZenC op de Markt in Middelburg. Een drankje, een hapje en een praatje. Dat was het concept en zo is het gebleven. Altijd een spreker en altijd gesprek. Bij de derde borrel, in augustus 2013 toen de intentieverklaring getekend werd die de basis legde voor De Zeeuwse Huiskamer, was het café letterlijk te klein. Met meer dan tachtig aanwezigen was het erg gezellig, maar ook benauwd. We weken uit naar de Kloveniersdoelen.

Een breed palet aan sprekers trok voorbij. We hadden het onder meer over mantelzorg, gezondheidstoerisme, exponentiële zorgtechnologie, de Toekomstige Zorg Zeeland, het opleiden van zorgprofessionals en zorgvastgoed. Door die verschillende thema’s was het mooi om te zien hoe groot het netwerk is. Naast een vaste kern, bij de meeste bijeenkomsten aanwezig, was er een veel grotere groep die aanwezigheid van het thema liet afhangen. Ik schat dat in totaal zo’n 250 à 300 mensen in onze bijeenkomsten hebben geparticipeerd

En nu staan we opnieuw op een kruispunt. Enige tijd geleden kondigde ik aan met de borrels te gaan stoppen: het is mooi geweest, tijd voor iets nieuws. De laatste borrel vindt volgende week plaats, op 12 juni. We keren dan terug naar de Markt in Middelburg, waar het begon. Om 16:00 zien we jullie graag in café De Vriendschap. En daar willen we met jullie in gesprek over de toekomst.

Ik merkte in gesprekken de afgelopen maanden dat het prima is om met de borrels te stoppen. Maar Santé is inmiddels een platform dat meer is dan alleen de borrels. Het heeft ook online een gezicht gekregen in het weblog. Hoewel het daar de laatste tijd wat rustig is, is wel duidelijk gebleken dat dit ook in een behoefte voorziet. Ook zijn nieuwe activiteiten binnen het netwerk gegroeid, zoals de kenniskring eHealth. Met bijbehorende inspiratiesessies. Verder is vanuit het netwerk rond Gezond in Zeeland veel activiteit die vraagt om een ankerplaats.

Kan Santé hiervoor dienen? Wat mij betreft wel, maar ik hoor het graag van jullie. Daarom: graag tot ziens! dinsdag 12 juni in de Vriendschap of online.

Santé!
Arend

Sluiten