Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

21 december 2018

In alle bespiegelingen over de inrichting van de zorg is een ding duidelijk: zorg moet dichter bij mensen georganiseerd worden. Veel onderdelen van het zorgproces zijn centraal geregeld. Dat zou anders moeten kunnen. Het Ministerie van VWS heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de wijze waarop dat zou kunnen. In het voorjaar is een rapport gepubliceerd waar behartigenswaardige zaken staan.

Het is de kunst echter deze inzichten te verbinden met de vragen die lokaal en regionaal leven. Juist daar is het in toenemende mate mogelijk om zorg anders te organiseren. Met het oog daarop worden regionale bijeenkomsten georganiseerd. Op 31 januari is de bijeenkomst voor Zuid-Holland en Zeeland. Je moet je wel even aanmelden.

Sluiten