Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Inspiratiebijeenkomst gezondheidstoerisme

06 juni 2018 13:00

Van de gemeente Sluis ontvingen wij deze uitnodiging, die we graag aan jullie doorgeven:

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiebijeenkomst over gezondheidstoerisme binnen de gemeente Sluis. In opdracht van de gemeente Sluis stellen NV Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Sluis op.

Kansen voor gezondheidstoerisme

Innovatie op het gebied van gezondheid en toerisme biedt kansen. Er zijn in Zeeland en ook binnen de gemeente Sluis steeds meer partijen actief op het vlak van gezondheid en gezonde leefstijl. Vaak gebeurt dit nog afzonderlijk van elkaar. Juist door samenwerking kunnen de maatschappelijke en economische kansen verzilverd worden. Daarvoor zouden we graag de input van u ondernemers en betrokken partijen willen vragen om deze kansen van gezondheidstoerisme in beeld te brengen en gezamenlijk te verzilveren.

Zeepkistpresentaties

Tijdens deze bijeenkomst wordt gepresenteerd wat er qua aanbod al is op het gebied van gezondheidstoerisme binnen de gemeente Sluis. Ter inspiratie worden er zeepkistpresentaties gehouden van voorbeeldprojecten uit de regio. Deze projecten spelen in op gezondheidstoerisme door producten en diensten aan te bieden op het vlak van wellness, bewegen & sport in de natuur, gezonde voeding en gezond blijven. Na de inspirerende voorbeelden gaan we graag met jullie in gesprek in verdiepingssessies met verschillende thema’s.

Programma

13:00 uur Ontvangst
13:15 uur Welkomstwoord wethouder Peter Ploegaert, wethouder Recreatie & Toerisme
13:30 uur Healthy region door de ogen van Prof. dr. Olaf Timmermans, lector aan de HZ University of Applied Sciences
13:45 uur Terugkoppeling analyses: wat is er allemaal op het gebied van gezondheidstoerisme in de gemeente Sluis?
14:15 uur Zeepkistpresentaties over inspirerende voorbeelden uit de regio op het gebied van wellness, bewegen & sport, gezonde voeding en gezond blijven
14:45 uur Pauze
15:15 uur Verdiepingssessie 1: Benoemen kansen gezondheidstoerisme Sluis
16:00 uur Verdiepingssessie 2: Hoe verzilver je de kansen om gezondheidstoerisme Sluis verder op de kaart te zetten?
16:50 uur Terugkoppeling sessies met een top 5 acties voor het stimuleringsprogramma
17:15 uur Afsluiting
17:30 uur Vitale borrel

Genodigden

Alle ondernemers uit de vrijetijdssector, zorgsector, sportsector, welzijn, gemeente Sluis, betrokken organisaties en instanties.

Aanmelden

Wij hopen op uw aanwezigheid tijdens deze inspiratiebijeenkomst. Daarom horen we graag of u erbij kunt zijn.

Locatie:
  • Locatie:

    Centrum Qi
    Breskens

Sluiten