Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

Opleiden voor de ouderenzorg van de toekomst

01 november 2017 10:00
Anders leren werken, denken, samenwerken
We nodigen u van harte uit voor het Symposium ‘Opleiden voor de ouderenzorg van de toekomst’ dat GENERO organiseert op 1 november 2017 van 9.30 tot 16.30 uur. Dagvoorzitter is Annemiek Beukman, bestuurder van Gezond op Zuid en voorzitter van GENERO. 
Zorg en ondersteuning verandert en vernieuwt als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verschuiving van zorg in instellingen naar meer zorg thuis, technologische ontwikkelingen en ouderen die vragen om ondersteuning bij welbevinden, weerbaarheid en eigen regie. Dit vraagt een andere manier van werken en denken van professionals en samenwerking tussen organisaties en tussen professionals (interdisciplinair). Alle opleidingen voor (gezondheid)zorg en welzijn voor ouderen moeten op deze veranderingen aansluiten, alle niveaus. Met daarbij, minstens zo belangrijk, verbetering van de beeldvorming. Tijdens het symposium gaan we hierop in, in de eerste plaats vanuit de wereld van ouderen en vervolgens vanuit drie perspectieven: zorg(organisaties)/bedrijven, onderwijs en gemeenten.
Locatie:
  • Locatie:
    Hogeschool Rotterdam
    Rochussenstraat 198
    Rotterdam

Sluiten