Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Santé Zeeland - Special Interest Group "Healthy Region"

11 oktober 2016 16:00

Deze Santé-bijeenkomst valt samen met een special interest group Healthy Region. Omdat de inhoud en het programma daarvan zo sterk aansluiten bij Santé Zeeland, geven wij met plezier deze uitnodiging door. Daarom bent u deze keer van harte welkom, niet in Middelburg maar in Breskens.

 

goedleven

gemeentesluislechealthyregion

 

Special Interest Group Toerisme en Gezondheid
Een podium voor inspiratie voor aanbieders van zorg & welzijn en voor ondernemers

Hoe kun je als professional of als organisatie in deze kansrijke Zeeuwse omgeving concrete stappen zetten om inwoners èn bezoekers te ondersteunen bij het bevorderen van hun gezondheid?
Verhalen zijn er genoeg, ideeën zijn er zat, (onderzoeks)resultaten zijn er ook, maar naar onze mening delen we deze nog te weinig. De healthy region Zeeland biedt professionals kansen om de gezondheid van mensen te handhaven, te bevorderen én een podium om ervaringen met elkaar te delen.

Ideeën delen en bedenken
Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt? Op 11 oktober bieden wij – de Gemeente Sluis, Lectoraat Healthy Region (HZ) en Goedleven – u inspirerende voorbeelden. Vervolgens bieden wij u de gelegenheid om te werken aan (nieuwe) concrete ideeën voor projecten waarin gezondheid in Zeeuws-Vlaanderen centraal staat.

U krijgt, door interactie met andere genodigden, de mogelijkheid om coalities met aanbieders en andere ondernemers te realiseren. En wij bieden u handreikingen aan om uw ideeën te realiseren.

Thema’s en aanpak
Deze middag staan drie thema’s centraal:

 • Wellness, Vitaliteit en Gezondheid
 • Gezonde voeding
 • Evenementen en Sport & bewegen.

Bij elk thema zoeken we naar verbindingen tussen het aanbod voor bezoekers en de behoeften en wensen van de inwoners van Zeeland.

Na een kort inleiding worden als inspiratie concrete voorbeelden gepresenteerd, waarna we ideeën gaan uitwerken. Zodat u met concrete projecten en mogelijke samenwerkingspartners naar huis gaat.

Wie zijn uitgenodigd?

 • Ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen, zorgaanbieders eerste en tweede lijn
 • Welzijnsaanbieders, raadsleden, College van B&W en beleidsmedewerkers van de Gemeente Sluis
 • Rabobank, Kennisinstituten
 • En uiteraard die professionals die zich willen laten inspireren en anderen willen inspireren met de kansen die onze regio biedt.

Inschrijven en meer info:

Voor 4 oktober 2016, door het sturen van een email naar Melissa Stoutjesdijk, Lectoraat Healthy Region: stou0014@hz.nl

Graag tot 11 oktober,

Goedleven: Edwin Leutscher, Pieter Paardekooper
Gemeente Sluis: Jeroen Koppert
Lectoraat Healthy Region: Peter Kruizinga

Met ondersteuning van RvO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Locatie:
Qi Biotaria
Veerhaven 3
4511 RA Breskens

Programma

13:30 uur        Inloop en inschrijven
14:00 uur        Welkom door de dagvoorzitter, gevolgd door:

Inspiratiesessie over Positieve Gezondheid door Machteld Huber, Institute for Positive Health:  http://www.ipositivehealth.com/

14:45 uur        Drie korte pitches, met concrete voorbeelden:

1) Wellness, Vitaliteit & Gezondheid
2) Gezonde voeding
3) Evenementen en Sport & Bewegen

15:00 uur                    Wereldcafé, eerste ronde. Aan verschillende tafels gaan we associatief op zoek naar cross-overs tussen gezondheid en toerisme

16:00 uur        Koffie- en theepauze met …
16:20 uur        Terugkoppeling en korte discussie over de verzamelde ideeën
16:50 uur        Introductie tweede ronde
17:00 uur        Wereldcafé, tweede ronde. Met elkaar werken we ideeën uit tot concrete voorstellen.

Voor een maximaal resultaat heeft u zelf de keuze bij welk idee u wilt aansluiten.

18:00 uur                   Korte presentaties door initiatiefnemers. Centraal staan de vragen:

 • Waar kunnen we de ideeën die nog geen initiatiefnemer hebben onderbrengen?
 • Vraag aan raads- en collegeleden van Sluis: wat nemen jullie mee? Wat denkt u ermee te gaan doen?
 • Vraag aan de initiatiefnemers: hoe en waar kunnen jullie ondersteunen?

18:30 uur        Afsluiting met buffet. Gelegenheid tot netwerken

 

 

Locatie:
 • Locatie:
  QI Biotaria
  Veerhavenweg 3
  Breskens
  http://www.qi-breskens.com

Sluiten