Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

En daar is het plan!

13 juli 2015

Eerder dit jaar bezocht Edith Schippers onze provincie. In reactie op de onrust over de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg liet ze zicht informeren en wilde graag in drie maanden een plan van aanpak.

Nu, dat plan dat ligt er. Vorige week heeft de commissie ‘Toekomstige Zorg Zeeland’ onder voorzitterschap van oud-GGD-directeur Victor Slenter dat plan aangeboden aan de minister. Het document geeft een goede weergave van de stand van zaken: krimp en vergrijzing, verwachte personeelsschaarste, financiële problematiek bij ziekenhuizen, gebrekkige informatie-uitwisseling en druk op het stelsel door grensverkeer en toerisme.

Er zal moeten worden ingegrepen. Het rapport stelt terecht vast dat een samenhangende visie ontbreekt. Samenhang en afstemming tussen aanbieders is echter nodig om een goed aanbod in de markt te kunnen zetten. Interessant is dat de commissie de inwoners van Zeeland in het proces heeft meegenomen. Want hoe kan een aanbod geformuleerd worden als de vraag niet helder is. Een zorgverzekeraar is niet de enige klant van de zorg.

In de uitwerking en oplossingsrichtingen komt het beeld op van kleine zorgcentra waar huisartsen een spilfunctie krijgen in de zorg dichtbij. Complexe zorg wordt op afstand georganiseerd en profiteert van schaalgrootte. ICT-toepassingen zorgen voor goede informatievoorziening en collegiaal contact rond een patient. Mijns inziens een prachtig plan. Bovendien sluit het aan bij plannen en projecten die op verschillende plaatsen zijn opgestart. Vaak met een hoge kwaliteit en ambitieniveau, maar te weinig samenhang. Zou dat er nu wel komen?

Het rapport doet mij ergens sterk denken aan het rapport, dat Pieter Vierhout in 2006 schreef (Zeeuwse zorg op locatie: een noodzakelijk vernieuwing): ‘Lokaal wat kan, centraal wat moet’. Er zijn zeker verschillen. Vierhout onderzocht alleen de curatieve zorg. Het perspectief van de burger komt in zijn rapport niet zo uitgesproken naar voren. Maar hij kwam negen jaar geleden wel tot een vergelijkbare conclusie, in de praktijk is daar niet veel van terecht gekomen.

Is het dan CZ die gaat zorgen dat het nu wel lukt? Graag hoor ik uw gedachten hierover. Discussieer mee in de LinkedIn-groep of op Facebook.

Op 25 augustus staat de volgende Santé Zeeland-borrel in het teken van het rapport van de commissie toekomstige zorg. Ik hoop u daar te mogen treffen!

Een mooie zomer en: Santé!
Arend Roos

Download hier het rapport van de commissie

Wat moeten we doen om het nog slechter te maken?

04 juni 2015

Afgelopen zaterdag was ik bij de bijeenkomst die door de commissie Toekomstige Zorg Zeeland was georganiseerd. Aanleiding van deze bijeenkomst was de wens van minister Edith Schippers, om als ‘Zeeuwse zorg’ met een plan voor de toekomst te komen.

Lees verder

Innoveren voor een gezond Zeeland: kan dat nog?

19 augustus 2013

Tijdens de Beach edition van de Highway 2 Health, die vorige week dinsdag en woensdag plaatsvond in Middelburg, werden zo’n twintig deelnemers getraind in de aanpak van innovatieprojecten in de zorg. Onder de deelnemers waren ondernemers, zorginstellingen, een investeerder, vertegenwoordigers van een patiëntenbelangenorganisatie en van overheden. Kortom, een mooie mix van personen, die met elkaar mooie […]

Lees verder
Sluiten