Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Duurzame financiering voor zorgvernieuwing

10 mei 2016

Health Impact BondVernieuwing is hard nodig in de zorg, maar heeft vele knelpunten. Een daarvan ligt op het terrein van financiering. Het ministerie van VWS heeft recent een verkenning gedaan naar de mogelijkheid van een nieuw type financiering, waarmee de moeilijkheden omzeild kunnen worden: het Health Impact Bond. Wellicht een goed idee voor de verschillende vernieuwers in de Zeeuwse zorg om dit eens uit te werken. Het voorwoord van minister Edith Schippers vat de relevantie van deze financieringsvorm goed samen, ik neem het daarom integraal over:

Succesvolle vernieuwingen ontstaan meestal dankzij mensen die buiten de bestaande kaders durven te denken én te doen. Voorlopers die het niet bij dromen laten, maar ook de volgende stap zetten: een concreet plan, initiatief of product lanceren.

Daar is moed voor nodig, want niet alle vernieuwingen zijn succesvol. Sommige komen te vroeg, zijn niet voldoende uitgedacht of worden ingehaald door nog betere ideeën.

Maar altijd dragen vernieuwingen bij aan beweging in de samenleving. Beweging die hard nodig is, ook en vooral in de zorg! Want we hebben dan wel uitstekende zorg in Nederland, de betaalbaarheid staat onder grote druk, en daarmee uiteindelijk ook de kwaliteit en toegankelijkheid. We hebben meer ouderen die steeds langer leven, vaak met één of meer chronische aandoeningen. De medische mogelijkheden blijven toenemen en mensen willen ook gebruik maken van alles wat kan.

Bovendien is de samenleving veranderd: mensen wonen langer thuis. En de digitale revolutie zorgt dat we steeds meer zelf kunnen en willen organiseren, los van tijd en plaats.

Hoe betalen we samen die groeiende behoefte aan zorg, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit blijven verbeteren? Hoe organiseren we de zorg zo dat die aansluit bij de veranderde werkelijkheid en bij de wensen van mensen?

Het antwoord op deze vragen is zo complex dat we echt meedenkers nodig hebben. Dat levert frisse ideeën op, waaronder de Health Impact Bonds, een innovatieve kijk op publiek-private financiering van de gezondheidszorg. Er wordt al gewerkt aan de eerste Health Impact Bond, samen met banken, verzekeraars en het ministerie van VWS.

Die samenwerking is hard nodig, want prestaties zichtbaar maken in de zorg is lastig en het uitbetalen van behaalde besparingen aan investeerders is nog onontgonnen terrein.

Terwijl die gedeelde voordelen juist het mooie zijn aan een Health Impact Bond. De opdrachtgever kan zorgkosten besparen en de kwaliteit verbeteren. De investeerder behaalt op termijn rendement. En de winnaar is de patiënt, die betere zorg krijgt tegen lagere kosten.

De Social Impact Bonds in Rotterdam en Utrecht spreken tot de verbeelding: dankzij een investering van een private partij kunnen jongeren aan het werk, terug naar school of een startkwalificatie behalen. De gemeente hoeft minder uitkeringen te verstrekken en na een paar jaar zal de investeerder dankzij dit bespaarde geld rendement hebben van zijn ‘geduldig kapitaal’.

Ik hoop dat kritische, ondernemende en vernieuwende denkers geïnspireerd zullen raken na het lezen van dit document over soortgelijke initiatieven in de zorg: de Health Impact Bonds. Want de zorg biedt kansen voor maatschappelijk betrokken ondernemers met lef!

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Edith Schippers

Download: Health Impact Bond

Financieel geprikkeld

20 mei 2015

Het bericht van NRC Handelsblad dat een fabrikant van medische technologie een diabeteskliniek in Rotterdam heeft gekocht, heeft een interessante discussie op gang gebracht. Verschillende partijen wijzen op het risico dat de onafhankelijkheid van een arts in het gedrang komt wanneer hij een (financieel) belang krijgt bij omzetgroei in de apparatuur die hij in behandelingen […]

Lees verder

Anderszoeken

02 december 2013

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw studeerde ik af met een 6 maandshoofdvak methoden en technieken van onderzoek. Veel methodiek. Veel statistiek. Ook veel aandacht voor integriteit, betrouwbaarheid, zelfreflectie, validiteit en veel meer van dit soort normen en waarden. Je mag er, zo leerde ik,  van uitgaan dat er bij een nieuw onderzoek ongeveer hetzelfde […]

Lees verder

De toekomst (2): Megatrend 1, financiering

25 juni 2013

De eerste van de tien megatrens die Bakas beschrijft in zijn ‘De toekomst van GEZONDHEID’ betreft de financiering van zorg. Niet vreemd, gezien het feit dat de zorgkosten nog steeds hard stijgen, ook sterker dan gezien demografische trends te verwachten zou zijn. Deze stijging neemt dramatische vormen aan: ‘De komende decennia zal alle creativiteit nodig […]

Lees verder
Sluiten