Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Reflectie Ronald de Meij op “Toekomstige Zorg Zeeland”

11 september 2015

ronald_de_meij_ggd_zeelandTijdens de laatste Santé-borrel reflecteerde onder meer Ronald de Meij, directeur van GGD Zeeland, op het rapport van de
commissie “Toekomstige Zorg Zeeland”. Hierbij een samenvatting van zijn bijdrage:

huidige situatie

Het rapport beschrijft de huidige situatie. Sluit de analyse ècht aan bij wat Zeeuwen willen? Het is, in onze wereld van instituties niet eenvoudig om los van de bestaande kaders te weten wat mensen willen. En verder is het de vraag of de analyse scherp genoeg is? Er zijn belangrijke demografische ontwikkelingen gaande. Beseffen we impact hiervan? Vergrijzing en ontgroening zullen diepe sporen trekken. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat Zeeland deel van een groter geheel uitmaakt.

behoefte aan zorg

Ik ben bij de bijeenkomst van de commissie met inwoners geweest. Ik ben onder de indruk van het proces wat daar plaatsvond. Mensen kregen volledig de vrijheid om te zeggen wat ze van de zorg vonden en het rapport bevat een goede weergave van wat daar gezegd is. Maar wat je niet kent, daar kun je geen behoefte aan hebben. Hoe zal die wisselwerking tussen systeem en burger georganiseerd worden? Zijn we in staat om die burger ook in het nieuwe bouwwerk structureel een plaats te geven?

Uitgangspunten 2025

Hier wordt sterk geleund op het uitgangspunt dat burgers primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Te gemakkelijk wordt echter vergeten welke belangrijke invloed de (fysieke, virtuele en Zeeuwse_Elementen_Ossociale) omgeving op gezondheid heeft. Er is een grote groep van laagopgeleide, kwetsbare of verslaafde mensen, die zonder extra aandacht in dit verhaal niet makkelijk meekomt. Een
samenhangende aanpak is nodig om de doelstellingen voor 2025 te halen. Daarbij zullen verzekeraars, aanbieders, gemeenten en bedrijven samen moeten optrekken. Dat is de reden dat wij als GGD Zeeland ons hard maken voor het programma de Zeeuwse Elementen.

Stip aan de horizon

Ik ben positiever over dit rapport dan over eerdere analyses. Hier ligt namelijk een gedeeld beeld, waar de aanbieders hun handtekening onder hebben gezet. De urgentie is groter dan ooit, en ook dat gevoel wordt breed gedeeld. Toch denk ik dat een goede uitvoering van dit plan niet gerealiseerd kan worden zonder de structurele betrokkenheid van de Zeeuwse gemeenten. Een groot deel van het zorgbudget loopt via de lokale overheden. Zij sturen daarmee en hebben ook een verantwoordelijkheid voor publieke gezondheid. Daarom zullen zij hierin betrokken moeten worden.

Tenslotte ligt hier een mooi plan, maar zonder sturing en organisatie zal het geen werkelijkheid worden. Wie pakt de handschoen op en krijgt het mandaat van de gezamenlijke partijen om dit te realiseren?

Lees ook de bijdrage van Piet van der Maas
Lees ook de bijdrage van Jan Zwemer

Santé Zeeland op Periscope

08 juni 2015

Natuurlijk is het veel leuker om lijfelijk aanwezig te zijn bij de Zeeuwse gezondheidsborrel. Maar mocht je echt niet kunnen komen, dan kun je er toch bij zijn: De bijeenkomst van dinsdag 9 juni wordt live uitgezonden via Periscope. Als je de bijeenkomst wilt meemaken, klik kan op de link die via de Twitter-Account van Santé […]

Lees verder

Verslag Santé over Social Design

09 januari 2015

Op 9 december hadden we in de Kloveniersdoelen een leuke, interactieve sessie over Social Design. Jeroen van Oyen en Femke IJsseldijk hielpen de aanwezigen om frustraties en verlangens uit te spreken. Wat volgde was een geanimeerd gesprek, in kleine groepen, maar ook tijdens het naborrelen. De sfeer was erg goed, zo ook de reacties van […]

Lees verder

Veel belangstelling voor Zeeuwse gezondheidsborrel!

19 maart 2013

9 april 16:00, Café ZENC op de Markt in Middelburg. De aankondiging heeft al veel reacties opgeleverd. Het leuke is dat de belangstelling vanuit alle sectoren komt: zorg, bedrijfsleven, onderwijs, overheid, zorgverzekeraar. Dat is precies wat we met deze borrels willen bereiken: ontmoeting! Je hoeft je niet aan te melden. Je bent van harte welkom. […]

Lees verder
Sluiten