Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Eén schriftje voor onze medicatie

31 mei 2016

“Welke medicijnen gebruikt u?” Velen worden regelmatig in een ziekenhuis met deze vraag geconfronteerd. Alle politieke ambities, congressen over zorgICT en inspectierapporten ten spijt, in Nederland is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat een zorgverlener eenduidig zicht krijgt op het medicatiegebruik van een patiënt. Het is bekend dat dat risico’s met zich meebrengt. Maar ons gepolder verhindert dat een echte oplossing mogelijk wordt. Het eerste en laatste grote landelijke initiatief (de wet EPD) op dit vlak strandde in het zicht van de finish.

Wat als mensen het zelf zouden gaan regelen? Als we bijvoorbeeld een schriftje zouden hebben waar we in zouden schrijven welke medicijnen we gebruiken. Waar de dokter in schrijft wat hij voorschrijft. Waar de apotheker in schrijft wat hij verstrekt.

Kan dat? Maar kunnen patiënten die schriftjes wel bewaren? Moeten professionals dan niet met 50.000 verschillende schriftjes en pennetjes gaan werken? Is het wel veilig?

De oplossing ligt voor de hand: het wordt een digitaal schrift. Een digitaal systeem waar ieder kan inloggen. Maar bouwen we dan niet een nieuw EPD? Is dat wel veilig?

In de financiële wereld is de Bitcoin opgekomen. Valuta met een wat schimmige reputatie. Deze reputatie heeft Bitcoin mede te danken aan het gebruik ervan in de onderwereld. Veel interessanter echter is de onderliggende technologie: de blockchain. Deze blockchain is een wereldwijd grootboek, waar alle transacties worden bijgehouden zonder direct herleidbaar te zijn naar personen. Iedereen kan ermee werken en niemand is voor de technologie aansprakelijk. Er komt geen centrale instantie of regisseur bij kijken. Het werkt door alle participanten.

Maar een grootboek is natuurlijk niet meer dan een gewoon schriftje. Dus de blockchain is niet meer dan een schriftje waar iedereen veilig gebruik van kan maken, en volledig controle heeft over de eigen data. Dat klinkt als een ideale oplossing voor medicatieinformatie.

blockchaininhealthDat dachten het Radboudumc, Deloitte en SNS dus ook. In een paar dagen tijd hebben zij een online oplossing ontwikkeld voor het voorschrijven van medicijnen aan chronisch zieke patiënten ontwikkeld op basis van deze oplossing. Tijdens Our Future Health is het gepresenteerd. Toegang kun je krijgen met een technologie die we in ieder geval voor onze financiële gegevens vertrouwen: iDIN, een digipas van je bank.

Het resultaat is te zien in een demo op www.prescrypt.com. Hulde voor deze partijen. Zij hebben laten zien dat het kan. Dat medicatiegegevens veilig uitgewisseld kunnen worden en dat de patient ten allen tijde controle over het proces kan hebben. Dat de logistiek van dit proces efficiënter en veiliger georganiseerd kan worden. Dat zaken eigenlijk niet zo ingewikkeld hoeven te zijn als ze gepresenteerd worden. Als we maar gaan voor beterschap!

Santé!
Arend Roos

 

Blog Lucien Engelen

 

2016: Sante!

17 december 2015

In veel opzichten was 2015 voor de Zeeuwse zorgsector een ander jaar dan voorgaande jaren. Het was het jaar van de transitie die transformatie moest worden. Het was het jaar van de Minister, die in het Provinciehuis met haar vuist op tafel sloeg. Het was het jaar van de Toekomstige Zorg in Zeeland en van veel […]

Lees verder

Workshop e-Health: een terugblik

07 december 2015

Vanmiddag had ik het genoegen de workshop e-Health bij te wonen van de Wetenschappelijke Raad van Zeeland en ZB. De bijeenkomst beoogde de revolutie van de digitalisering in de gezondheidszorg in een breder kader te plaatsen, namelijk dat van de maatschappelijke informatievoorziening. Bert Mulder, lector ICT van de Haagse Hogeschool is deskundige op dit terrein. […]

Lees verder

Maakt technologie ons wel of niet beter?

15 september 2015

Vandaag brengt de NOS het nieuws dat computergebruik in de klas geen positief effect hebben op de leerprestaties van kinderen. Dit blijkt uit onderzoek dat door de OESO is uitgevoerd. Het onderzoek is in feite een vergelijking van de PISA-scores van scholen in landen, waar een verschillende mate is van de inzet van computers in de lessen […]

Lees verder

Wat moeten we doen om het nog slechter te maken?

04 juni 2015

Afgelopen zaterdag was ik bij de bijeenkomst die door de commissie Toekomstige Zorg Zeeland was georganiseerd. Aanleiding van deze bijeenkomst was de wens van minister Edith Schippers, om als ‘Zeeuwse zorg’ met een plan voor de toekomst te komen.

Lees verder

Een revolutie in het contact met uw arts?

18 mei 2015

Communicatie in de zorg, iedereen roept dat het anders moet. Maar wat kunnen we hier nu echt voor elkaar krijgen? Daarover gaat het tijdens de volgende Santé Zeeland op 9 juni. U kunt daar een glimp zien van een ontwikkeling die de manier waarop u met uw arts communiceert radicaal kan veranderen. Meer dan een […]

Lees verder

Je eigen medische gegevens beheren?

23 februari 2015

Op woensdag 25 februari van 16:00-17:30 zal Theo Hooghiemstra een gastcollege verzorgen aan University College Roosevelt met de titel ‘YOUR OWN MEDICAL DATA!? On Personal Health Records, Privacy, Perspectives & Problems’. Theo Hooghiemstra is directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) en bereidt een proefschrift voor over Informational self-determination in healthcare. Dit college is een onderdeel van de […]

Lees verder

Internet voor iedereen?

18 juni 2013

door Daniëlle Teclegiorgis Het is voor ons allemaal al zo normaal: even je vriendin een mailtje sturen om haar uit te nodigen voor je feestje, een sollicitatieformulier invullen, een Linkedin profiel, foto’s van je vakantie op Facebook, contacten leggen en nieuwsberichten lezen via Twitter, een recensie van dat ene restaurant of die camping in de […]

Lees verder
Sluiten