Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Beter samen leven

08 juli 2019

Alvorens dieper in te gaan op de vier afzonderlijke missies, vraag ik eerst even aandacht voor de overkoepelende missie. Deze gaat namelijk over de vraag waarom we ons überhaupt over gezondheidsbeleid en zorginnovatie moeten bezig houden:

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

Hier klinken twee ambities in door: langer gezond en kleinere gezondheidsverschillen.

langer gezond
Langer leven, het klinkt aanlokkelijk. De afgelopen twintig jaar is onze levensverwachting gemiddeld met vier jaar toegenomen. Statistieken laten bijvoorbeeld een forse afname zien van sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten sinds 1980. En het is de verwachting dat deze trend doorzet. Onderzoekers verwachten dat tot 2040 onze levensverwachting met zo’n vijf jaar toeneemt:

Die hogere levensverwachting leidt echter niet direct tot een langer leven in gezondheid. Een groeiende groep mensen kampt met meerdere ziektes en aandoeningen. Diabetes en dementie, maar ook verschillende psychische ziekten hebben een forse opmars gemaakt in de afgelopen jaren. In onze samenleving zal een andere verhouding ontstaat tussen zieken en mensen die gezond zijn. Tussen zorgvrager en de (formele en informele) zorg. Daar zullen we mee moeten leren omgaan.

kleinere verschillen
Een zorgwekkende ontwikkeling is de groeiende kloof tussen arm en rijk. Naast de toename in levensverwachting, mogen we ervan uit gaan dat ongewijzigd beleid leidt tot grotere verschillen. En dat levert spanning op. In de eerste plaats met de onderliggende uitgangspunten. Ons zorgstelsel en sociale voorzieningen zijn gebouwd op het gelijkheidsbeginsel. Toegankelijkheid voor iedereen is een groot goed. De praktijk is anders. Inkomen en opleiding blijken een indicator voor de kwaliteit van de beslissingen die mensen nemen over hun gezondheid. Inkomen bepaalt ook hoe goed mensen geholpen worden als zij eenmaal gebruik maken van voorzieningen. En dat maakt dat arme mensen een minder lang gezond leven hebben dan rijke mensen.

Statistieken laten zien dat deze verschillen groter worden. Waar innovatie gericht is op gezondheidswinst, lijkt niet iedereen daarvan te profiteren.

Hoe komt dat? Per opgave zullen we daar dieper op ingaan. Ik zie deze grafieken in ieder geval als een oproep om inclusief te innoveren. Onze processen van vernieuwing zullen geworteld moeten zijn in de samenleving en kennis daarvan. Deze kennis is namelijk cruciaal. De kloof tussen hoog- en laagopgeleid, tussen rijk en arm, groeit. Misschien is dit wel een signaal dat we steeds minder van elkaar weten. Steeds minder goed weten wat onze beweegredenen zijn. Steeds minder zicht hebben op waar anderen zich door laten leiden en waarom.

Een aantal jaren geleden was dit voor mij de reden om de Solidarity University te starten. En ik ga ervan uit dat dit mooie expertisecetrum ons ook de komende jaren in Zeeland zal bijstaan in deze opgave.

Betrokkenheid van inwoners en gemeentebesturen is ook cruciaal. We kunnen hier niet meer afwachten of de aardappel doorschuiven. Dertien gemeenten zullen de handen ineen moeten slaan en de prioriteiten moeten bevestigen. Het is niet zo heel ingewikkeld. Inderdaad, het kost ons allemaal wat. Maar we kunnen er ook veel voor terugkrijgen. Beter samen leven, wie wil dat nu niet?

Santé!
Arend Roos

photo-credit: Matthias Zomer

Zorginnovaties: hoe koop je die in?

04 februari 2019

Wat hadden we een leuke eHealth-week! Ik was in Zeeland bij een tweetal evenementen betrokken. Een daarvan was een bijeenkomst van gemeenten, waar de vraag op tafel lag hoe zij zich tot technologische innovaties verhouden. In het gesprek kwam nadrukkelijk de rol van de gemeente als inkoper ter spraken. Een fors deel van het budget in […]

Lees verder

Duurzame financiering voor zorgvernieuwing

10 mei 2016

Vernieuwing is hard nodig in de zorg, maar heeft vele knelpunten. Een daarvan ligt op het terrein van financiering. Het ministerie van VWS heeft recent een verkenning gedaan naar de mogelijkheid van een nieuw type financiering, waarmee de moeilijkheden omzeild kunnen worden: het Health Impact Bond. Wellicht een goed idee voor de verschillende vernieuwers in […]

Lees verder

Zeeland innoveert met vijf procent

19 april 2016

“Maak van Zeeland een Smart City”. Met deze kop werd recent een initiatief van CDA Borsele en de statenfractie van dezelfde partij aangekondigd. Onder aanvoering van wethouder Ad Schenk (foto) organiseerden zij daarom een inspiratieavond waar een aantal Zeeuwse initiatieven de revue passeerden en van commentaar werden voorzien door Laurens Schwiebert (Technische Universiteit Eindhoven), Europarlementariër Lambert van […]

Lees verder

Project Glazz ook in Zeeland?

13 april 2016

Gisteren was Google Glass het centrale thema bij de netwerkborrel. Een zorginstelling uit Schiedam experimenteert al een jaar met het toepassen van dit instrument in de zorg: project Glazz. Een aantal medewerkers van de Argos Zorggroep gaf een enthousiaste demonstratie van de verschillende toepassingen die zij er inmiddels mee ontwikkeld hebben.  Het meest aansprekende voorbeeld is toepassing […]

Lees verder

Weer thuis na de XMED: en nu?

16 maart 2016

In december bracht ik bij de Santé Zeeland-bijeenkomst verslag uit van de Exponential Medicine die ik de maand ervoor bezocht. Een paar maanden en stukjes op mijn weblog verder maak ik de balans op: Het is inmiddels weer vier maanden geleden dat ik de Exponential Medicine bezocht. Toch denk ik er nog dagelijks aan terug, ik […]

Lees verder

Heeft de huisarts zijn langste tijd gehad?

21 november 2015

Een week geleden keerde ik terug van een inspirerend bezoek aan de Exponential Medicine, een bruisend congres in Californië over de toekomst van de zorg. Ik zat vol indrukken: Ik zag software die nauwkeuriger tumoren herkent dan een oncologisch specialist, ik ontmoette ontwikkelaars van systemen om stemmingswisselingen van psychiatrische patiënten te herkennen, ik zag nieuwe technologieën om […]

Lees verder

Een werkeiland voor Zeeuwse Zorg?

17 augustus 2015

Het rapport van de commissie “Toekomstige Zorg Zeeland” schetst een mooi toekomstbeeld: zorg dichtbij huis, specialistische zorg op afstand, maar met voldoende schaal om kwalitatief goed en betrouwbaar te zijn. Een brede samenwerking tussen overheden, zorgsector en verzekeraar om van preventie tot de langdurige Zeeland te ontzorgen. Het is een aanlokkelijk perspectief. Sommige ingrepen zullen pijn […]

Lees verder

Financieel geprikkeld

20 mei 2015

Het bericht van NRC Handelsblad dat een fabrikant van medische technologie een diabeteskliniek in Rotterdam heeft gekocht, heeft een interessante discussie op gang gebracht. Verschillende partijen wijzen op het risico dat de onafhankelijkheid van een arts in het gedrang komt wanneer hij een (financieel) belang krijgt bij omzetgroei in de apparatuur die hij in behandelingen […]

Lees verder

Virtuele vakantie

19 mei 2015

Een tijdje geleden had ik de kans om te spelen met de Oculus Rift. Dit is de virtuele werkelijkheidsbril van Facebook. Een ritje naar het noorden van het land bracht mij bij op een industrie terrein dat je zoveel in Nederland ziet. Gesloten gebouwen, veel auto’s en nog meer beton. Binnen bij de VR leverancier, […]

Lees verder

Een revolutie in het contact met uw arts?

18 mei 2015

Communicatie in de zorg, iedereen roept dat het anders moet. Maar wat kunnen we hier nu echt voor elkaar krijgen? Daarover gaat het tijdens de volgende Santé Zeeland op 9 juni. U kunt daar een glimp zien van een ontwikkeling die de manier waarop u met uw arts communiceert radicaal kan veranderen. Meer dan een […]

Lees verder

Een virtuele zorgwereld

23 april 2015

Een van de technologieën die momenteel in rap tempo opkomt is virtual reality. Facebook’s Oculus Rift, de Hololens van Microsoft en de Google Cardboard… stuk voor stuk zijn het tools die onze verbeelding prikkelen en een nieuwe wereld openen: een virtuele wereld. Naast de grote mogelijkheden voor gaming, ligt er ook een groot terrein open in de medische […]

Lees verder

Nieuwe verbindingen tijdens de matchtafels op de Kenniswerf

23 maart 2015

Op dinsdag 31 maart worden bij DOK41 de Kenniswerf Matchtafels gehouden. Tijdens deze bijeenkomst worden innovatieve projecten gepresenteerd in de vorm van pitches. Op basis van deze pitches beslissen de aanwezigen bij welk project zij aansluiten voor een verdere verdieping. In groepen wordt gesproken over mogelijke samenwerkingsverbanden en het verder uitwerken van de ideeën. De […]

Lees verder

Zeeuwse Topclass “Ondernemen in de Zorg”

23 maart 2015

Op 23 april a.s. organiseren de HZ University of Applied Sciences en ZeelandCare een Topclass over ondernemerschap in de zorg. Interessante sprekers uit Nederland en Vlaanderen kruisen met elkaar de degens over dit thema vanuit verschillende invalshoeken: toekomst, innovatie, kosten en klantgerichtheid. Op de sprekerslijst staan in Zeeland bekende namen als Huybert van Eck, Henk […]

Lees verder

Bouw mee aan digitale tools voor epilepsiepatiënten

17 maart 2015

Van 24 tot en met 26 april a.s. wordt de Hack Epilepsy georganiseerd. Een uniek evenement, de eerste simultane transatlantische hackaton. Farmaceut UCB sponsort deze hackathon en wil op deze manieren de ontwikkeling van digitale tools voor patiënten met epilepsie en hun mantelzorgers ondersteunen. Designers, ontwikkelaars, ondernemers, creatievelingen zijn van harte welkom. De teams zullen tegelijkertijd […]

Lees verder

Verhalen van mensen, de sleutel tot ontwikkeling

22 januari 2015

Verhalen van mensen, daar gaat het om. Dat is de sleutel tot ontwikkeling van gemeenschappen. Het is een uitspraak uit een gesprek tussen Zef Hemel en Petra de Braal. Eerstgenoemde is bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Petra de Braal is in Zeeland bekend van projecten als Krot of Kans en de Zeeuwse Huiskamer. […]

Lees verder

Slotbijeenkomst Memorie Signaal Test

19 december 2014

Op 23 januari 2015 zijn alle betrokkenen en geïnteresseerden van harte uitgenodigd om naar de slotbijeenkomst van het onderzoeksproject de Memorie Signaal Test (MST) te komen. De afgelopen maanden zijn er met ongekend enthousiasme en drijfveer bij honderden Zeeuwen MST tests afgenomen. Dit waren zowel mensen met beginnende geheugenklachten als bij een controle groep. Hierdoor zijn de […]

Lees verder

Uitnodiging Conferentie Biz4Age en Innovatiebeurs Innov’embre

07 november 2014

Als partner in het internationale project Biz4Age, nodigt Economische Impuls Zeeland u van harte uit voor een conferentie over zorgeconomische kansen in onze regio’s. De conferentie, die op 27 november 2014 plaatsvindt in Kortrijk (West-Vlaanderen), wordt georganiseerd in combinatie met de Innovatiebeurs Innov’embre. Het project Biz4Age wordt gefinancierd door het INTERREG IVA 2 zeeën programma. […]

Lees verder

Presentaties seminar EU-subsidies

31 oktober 2014

Op 31 oktober 2014 hebben we een seminar georganiseerd over EU-subsidies voor Active and Healthy Ageing. De presentaties van deze bijeenkomst zijn nu online beschikbaar:

Lees verder

Van aanbod naar vraag

29 september 2014

Laatst hoorde ik een wethouder spreken over de uitdagingen waar hij zich voor geplaatst weet. Hij hield zich ferm, repte niet al te veel over de bezuinigingsopgave, maar had het vooral over de moeilijkheid om diensten passend aan te gaan bieden. Letterlijk zei hij: ‘Er zijn veel knelpunten omdat mensen niet aansluiten op het aanbod […]

Lees verder

‘Afbraak van instituties nodig voor innovatie’

30 juni 2014

‘Innovatie rond wonen, werk en zorg vergt afbraak van huidige instituties’ Met deze quote van Jaap Maljers opent het FD  van afgelopen zaterdag een interview met deze innovator en investeerder. Ik deel de mening van Maljers en denk dat de Zeeuwse Huiskamer, als open innovatieruimte voor wonen, zorg en welzijn, ons daarbij kan helpen. Jaap MaljersWat […]

Lees verder

Surgo et Emergo, een innovatiekans

22 mei 2014

Wij zijn een zittend volk geworden. Werk, auto, computers: veel is ingericht op ons comfort, en we doen daarom veel zittend. Steeds meer onderzoeken tonen echter aan dat dit een enorme impact heeft op onze gezondheid. Mensen die meer dan 6 uur per dag zitten (en welke kantoorwerker doet dat niet?) hebben zo’n 40 procent grotere kans op […]

Lees verder

Wat kan Zeeland leren van de Schotse Hooglanden?

12 maart 2014

Deze dagen heb ik het genoegen te gast te zijn in de Schotse Hooglanden. Een regio met ongeveer een kwart meer inwoners dan Zeeland, maar veel grotere uitdagingen als het gaat om de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen. Afstanden en natuurlijke barrières zijn van een andere orde. Eerlijk gezegd ben ik verrast hoe men hier van deze […]

Lees verder

Knelpunten voor zelfstandige ouderen?

28 februari 2014

De PZC berichtte vanmorgen over het langer thuis wonen van ouderen. Het bericht is een korte samenvatting van het vorige maand gepubliceerde rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn. De populatie thuiswonende ouderen neemt snel toe. Het voornaamste knelpunt wat door de RLi […]

Lees verder

Europese innovatiemiddelen voor een gezond Zeeland

25 februari 2014

Na lang getouwtrek is eind vorig jaar de meerjarenbegroting van de Europese Unie goedgekeurd door het Europees Parlement. Hiermee zijn ook de budgetten vastgesteld van de verschillende programma’s om regionale ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Veel van deze programma’s zullen vanaf dit jaar open gaan. Een belangrijk fonds is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling […]

Lees verder

Provincie Zeeland steunt De Zeeuwse Huiskamer

19 februari 2014

Het project De Zeeuwse Huiskamer is onlangs van start gegaan. Dit project wil met een drietal woningen – in Goes, Terneuzen en Zonnemaire – inspelen op de toenemende maatschappelijke behoefte om langer zelfstandig leven te stimuleren. Voor organisaties die te maken krijgen met deze grote veranderingen in wonen, zorg en welzijn is het de vraag […]

Lees verder

Disruptive innovation: ook in de zorg

02 februari 2014

Het afgelopen weekeinde had het FD een mooie bijlage over disruptive innovation. Een aantal deskundigen kwam aan het woord, die ook hun zegje hierover hadden gedaan tijden het World Economic Forum in Davos. Een aantal ontwikkelingen die genoemd worden zijn nieuwe informatietechnologie, het Internet of Things (waarin talloze apparaten, niet alleen PCs en mobiele telefoons, maar ook […]

Lees verder

Innovatie en zelfstandig leven: Reis mee naar Engeland

19 september 2013

Kijkt u graag eens over de grens? Hoe gaat het eigenlijk met de zorg in België, Engeland of Frankrijk? Heeft u behoefte om andere ondernemers te ontmoeten die ook innovatieve producten in de zorgmarkt zetten? Op 3 oktober a.s. organiseren wij, samen met het project 2 Seas Trade een conferentie over Innovation for Independent Living […]

Lees verder

Innoveren voor een gezond Zeeland: kan dat nog?

19 augustus 2013

Tijdens de Beach edition van de Highway 2 Health, die vorige week dinsdag en woensdag plaatsvond in Middelburg, werden zo’n twintig deelnemers getraind in de aanpak van innovatieprojecten in de zorg. Onder de deelnemers waren ondernemers, zorginstellingen, een investeerder, vertegenwoordigers van een patiëntenbelangenorganisatie en van overheden. Kortom, een mooie mix van personen, die met elkaar mooie […]

Lees verder

Lezing Joep de Groot

09 augustus 2013

Lezing op 13 augustus, 20:00 uur, Café Zenc op de Markt in Middelburg

Lees verder

Internet voor iedereen?

18 juni 2013

door Daniëlle Teclegiorgis Het is voor ons allemaal al zo normaal: even je vriendin een mailtje sturen om haar uit te nodigen voor je feestje, een sollicitatieformulier invullen, een Linkedin profiel, foto’s van je vakantie op Facebook, contacten leggen en nieuwsberichten lezen via Twitter, een recensie van dat ene restaurant of die camping in de […]

Lees verder

Goed leven: de innovatieve toekomst van Zeeuws-Vlaanderen?

08 maart 2013

Een paar dagen geleden zat ik samen met een groot aantal zorginstellingen rond de vraag hoe innovatieve technologie hen kan helpen hun werkprocessen efficiënter en beter in te richten. Een groot deel van het gesprek draaide om de vraag op basis van welke visie je gaat innoveren. Wat zijn je kernwaarden? Wat zijn je doelgroepen? […]

Lees verder
Sluiten